Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Τι σημαίνει βιομηχανία.

Μία καθετοποιημένη Χαλυβουργία δεν χρειάζεται χώρο πάνω από 1000 στρέμματα για να παράγει προϊόντα αξίας 5 δις ευρώ. Δηλαδή 10 φορές περισσότερη αξία από το λάδι που παράγει όλη η Ελλάδα. Παρ΄ όλα αυτά η προστιθέμενη αξία είναι μικρή.
Ένα εργοστάσιο σχετικά καθετοποιημένο που βγάζει ακριβά κινητά σε ίδια έκταση θα έβγαζε προϊόντα 20 δις ευρώ. Η προστιθέμενη αξία πολύ μεγάλη. Στην Χαλυβουργία προσθέτουν αξία kyr;ivw τα μηχανήματα, στα κινητά η γνώση, η έρευνα, η καινοτομία, όλα άυλα προϊόντα της καλής εκπαίδευσης. Χρησιμότατα και τα δύο.
Αριστερά που μισεί τα εργοστάσια είναι αντεργατική, δηλαδή δεν έχει νόημα ύπαρξης. Η εργατική τάξη κάνει την Αριστερά και όχι το ανάποδο.
Χώρα που τα θέλει όλα κρατικά είναι υπό ..... σταλινική κατοχή νομεκλατούρας, όπως η ιστορία έδειξε.
Χώρα που τα θέλει όλα ιδιωτικά δεν θα έχει έργα κοινής ωφελείας, και καμιά κοινωνική μέριμνα. Εδώ δεν έχουμε ούτε ιστορικό παράδειγμα.
Άρα κάθε χώρα με το μείγμα που ταιριάζει στην παράδοσή της και στα όνειρά της.
Όμως χώρα χωρίς εργοστάσια σε αλληλεξάρτηση με το εκπαιδευτικό της σύστημα είναι και θα παραμένει χώρα φτωχή.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος

23 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση των 76 ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο (15 στη Αργολίδα)

Στις 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη η δημοπρασία για την αποκατάσταση 76 ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων οι 15 βρίσκονται στη Αργολίδα.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.217.317,76 ευρώ και έχουν συμπεριληφθεί όσοι επίσημα στάλθηκαν στην Περιφέρεια από το ΥΠΕΚΑ (από το μητρώο του). Πρόκειται για 12 ΧΑΔΑ στην Κορινθία, 15 στη Λακωνία, 18 στην Μεσσηνία, 16 στην Αρκαδία και 15 στη Αργολίδα.
Η δημοπρασία θα γίνει στη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας. Η προθεσμία του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, είναι 6 μήνες.
Η Οικονομική Επιτροπή σε πρόσφατη συνεδρίαση της ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της αποκατάστασης των 76 ΧΑΔΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα βέβαια προκύπτει το ερώτημα πως δίνουν λεφτά για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διεργασίες για τη διάδοχη κατάσταση(τοποθεσία απόθεσης απορριμάτων και μπαλοποιητών)...!!!
argolikeseidhseis 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Σχετικά με τη μειώση της τιμής της μονάδας του νερού στη Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης αναδρομικάΔ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
ΚΡΑΝΙΔΙ, 05-03-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ερώτημα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. προς την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) λάβαμε τη συνημμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας – Δικηγόρου Αθηνών Πάνου Ζυγούρη. Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται ότι είναι δυνατή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την εξίσωση των τελών ύδρευσης σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., δηλαδή στο Δήμο Ερμιονίδας αλλά η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ για το μέλλον και μόνο. Τυχόν πρόβλεψη σε αυτή περί αναδρομικής ισχύος θα είναι μη νόμιμη. Συνεπώς η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν μπορεί να μειώσει την τιμή της μονάδας του καταναλισκόμενου νερού στη Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης αναδρομικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ

 deyaer

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΕΤΗ;Του Δημήτρη Τουτουντζή

Αρετή είναι η συνειδητή ενέργεια των ανθρώπων, όταν αυτή γίνεται σύμφωνα προς τις απαιτήσεις των νόμων της ανθρώπινης φύσεως και όταν εναρμονίζεται προς τους νόμους των ψυχών τους, προς τους νόμους της φύσεως και του περιβάλλοντός τους. (Σ. Νάγος).

    Ξεκινώντας από τον αρχαίο κόσμο και μάλιστα από τους σοφούς προγόνους μας, Αρετή είναι η ηθική τελειότητα, η πραγμάτωση του αγαθού στη ζωή του ανθρώπου με τον αγώνα που διεξάγει και τον κόπο που καταβάλλει.

    Κατά τον Πλάτωνα, η αρετή είναι ομορφιά και υγεία της ψυχής, ενώ η κακία είναι αρρώστια, ασχήμια και αδυναμία. Κατά τον Ισοκράτη, κανένα απόκτημα δεν είναι τόσο σεβαστό και τόσο ασφαλές όσο η αρετή. Ο Πλάτων έλεγε ακόμη, όλο το χρυσάφι που βρίσκεται πάνω στη γη και κάτω από αυτή δεν έχει την αξία της αρετής.

    Ιδανικό λοιπόν η αρετή για τον άνθρωπο κατά τους αρχαίους. Σκοπός ζωής. Πολύτιμο απόκτημα, το οποίο όμως προϋποθέτει τον αγώνα και τον κόπο, που οι άνθρωποι χρειάζεται να καταβάλλουμε. Ο Αριστοτέλης διακήρυσσε: Αρετή που γίνεσαι κτήμα στο γένος των ανθρώπων έπειτα από πολλούς μόχθους, εσύ είσαι το

Ο πρώτος αυτόματος πωλητής της ιστορίας.Του Γιάννη Λακούτση

Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, ήταν  μηχανικός, φυσικός μαθηματικός και ένας εκπληκτικός εφευρέτης. Δεν είναι τυχαίο που σώζεται ολόκληρο σχεδόν το έργο του, αποτέλεσμα του θαυμασμού που ένοιωθαν γι αυτόν οι αμέτρητοι αντιγραφείς του ( Έλληνες, Άραβες, Ρωμαίοι κ. α). Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια μεταξύ 1ου π.Χ. και 1ου μ.Χ. αιώνα. Διεύθυνε  την Ανωτάτη Τεχνική  Ελληνική Σχολή  η οποία θεωρείται  το πρώτο συστηματικό πολυτεχνείο του κόσμου. Είναι ο πρώτος που διατύπωσε τη φράση: « μερικοί χρησιμοποιούν τον υδράργυρο αντί του ύδατος, δια την επιφοράν πιέσεως». Στο βιβλίο του «Πνευματικά»,εδώ,  ο Ήρων  ο Αλεξανδρεύς, περιγράφει εκτός από απλές κατασκευές και πολλές άλλες σύνθετες, που εκτελούσαν με διάφορους τρόπους αυτόματες λειτουργίες. Οι κατασκευές αυτές ήταν μηχανισμοί, «οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την πίεση του ύδατος και τον διαστελλόμενο από την θερμότητα αέρα, για να προκαλέσουν αυτοκίνηση και παραγωγή ήχων». Ανάμεσα στους εβδομήντα οκτώ αυτοματισμούς, που περιγράφει και αποτελούν μια εξαιρετική εφαρμογή όλων των τότε γνωστών αρχών των Φυσικών Επιστημών, είναι και το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη η αγιαστήριον.
Το  αγιαστήριον ήταν μια κατασκευή αυτόματης λήψης αγιασμού. Βρισκόταν έξω από κάθε ναό και λειτουργούσε με τη ρίψη νομίσματος. Ο πιστός έριχνε το νόμισμα σε μια υποδοχή  και αυτό με τη σειρά του έπεφτε πάνω στο δίσκο ενός ζυγού, ο οποίος εκτρεπόταν ανοίγοντας μια κωνική βαλβίδα. Η βαλβίδα επέτρεπε τη ροή νερού ποσότητας αντίστοιχης του βάρους του νομίσματος.  Το αγιαστήριον, λοιπόν, ήταν μια αυτόματη κατασκευή του 70 μ.Χ.; προπομπός όχι μόνο των σύγχρονων αυτόματων μηχανών πώλησης, εδώ, αλλά και των μελλοντικών, γιατί το μέλλον είναι εδώ .


( Δείτε τη λειτουργία της συσκευής στο 36:32)

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Είσαστε σίγουροι ;;;

"Όσα συνέβησαν στον Σταυρό Διδύμων στο χώρο του δεματοποιητή, έχουν πλέον με το πιο επίσημο τρόπο χαρακτηρισθεί ως περιβαλλοντική ζημιά."

Ο επίσημος τρόπος μιλάει για ενδεχόμενη ζημιά, δηλαδή αφού βάζουμε απορρίμματα στο έδαφος, άρα ρυπαίνουμε. Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.
Όταν οι υπαίτιοι πάνε στο δικαστήριο ο δικηγόρος τους θα ζητήσει από τους κατήγορους της δημόσιας αρχής τον ακριβή προσδιορισμό της περιβαλλοντικής ζημιάς. Δηλαδή μετρήσεις τεκμηριωμένες από πιστοποιημένα εργαστήρια, έκταση και μέγεθος ζημίας. Τέτοια δεν αναφέρει ο επίσημος τρόπος. Οι επιθεωρητές θα μασάνε τα λόγια τους πόσο μάλλον που ούτε ένα μάρτυρα δεν θα έχουν που αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα να έπαθε ζημιά..... εκ της περιβαλλοντικής ζημιάς. Αντίθετα το έγγραφο αποφεύγει να καταγράψει οποιαδήποτε τεκμηρίωση της περιβαλλοντικής ζημίας. Τα γενικά συμπεράσματα του τύπου "ως εκ τούτου μολύνθηκε ο αέρας, τα νερά η θάλασσα, έπαθε η υγεία των ανθρώπων από διοξίνες" δεν πιάνουν στα δικαστήρια. Θα αθωωθούν όλοι ως πρόξενοι περιβαλλοντικής ζημιάς (κανένας δεν καταδικάζεται για κάτι παντελώς αόριστο χωρίς τεκμηρίωση) και θα μπουν μόνο πρόστιμα στον υπεύθυνο ΦΟΣΔΑ για μη εφαρμογή όρων και άρθρων της ΜΠΕ, που μετά από πλήθος ένδικων μέσων θα πληρωθούν μετά από 7 χρόνια.
Άλλο δε είναι η αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και άλλο η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς. Αν η τεκμηριωμένη ζημιά είναι ότι το υπόγειο νερό μιας μεγάλης έκτασης είναι ακατάλληλο για χρήση ως πόσιμο και για άρδευση πρέπει ο υπαίτιος να αποζημιώσει όλους τους θιγόμενους.

Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι είναι αυτές οι υποθέσεις. 

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: Αποδοχή αιτήματος του Σωματείου μας για την περιβαλλοντική αποκατάσταση στο Σταυρό Διδύμων απο το ΥΠΕΚΑ

Οσα συνέβησαν στον Σταυρό Διδύμων στο χώρο του δεματοποιητή , έχουν πλέον με το πιο επίσημο τρόπο χαρακτηρισθεί ώς περιβαλλοντική ζημιά .
Με συνεπείς ενέργειες του Σωματείου μας ανοίγει ο δρόμος για την «πραγματική αποκατάσταση του χώρου» , ταυτοποιούνται οι ένοχοι και οι υπεύθυνοι που θα λογοδοτήσουν εκεί που ορίζουν οι νόμοι της χώρας.
Το Σωματείο θα παρακολουθήσει το θέμα, ωστε να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστούν απόλυτα αυτα που διατάσσει η απόφαση  , και ο χώρος θα αποδοθεί στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να αποτελει απειλή για την υγεία των πολιτών και του  περιβάλλοντος .
Το Δ.Σ

Η απόφαση

Σχετικά με τους Λογαριασμούς Ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας


Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης:
"Όπως είναι γνωστό η νέα διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) απέστειλε στην Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου τους λογαριασμούς του νερού για τα τρία προηγούμενα έτη (2012, 2013, 2014).
Και αυτό διότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή (επί Δημαρχίας του κ. Καμιζή) κατά το διάστημα αυτό, για λόγους τους οποίους δεν έχει δημοσιοποιήσει και συνεπώς δεν γνωρίζουμε, δεν είχε αποστείλει λογαριασμούς νερού κατά τη διάρκεια των προαναφερομένων ετών.
Οι κάτοικοι του Ηλιοκάστρου πλήρωσαν τελευταία φορά λογαριασμούς για το νερό που κατανάλωσαν το 2011 με τιμή 0,35 € ανά κυβικό μέτρο και έκτοτε δεν έχουν ξαναπληρώσει διότι όπως αναφέραμε παραπάνω δεν είχαν αποσταλεί οι αντίστοιχοι λογαριασμοί.

Εξ αρχαιοτάτων χρόνων

ΕΝΑ είναι το ρητό και μία η ρήση:

Του Βασίλη Γκάτσου
Άμα δανείζεσαι πέρα από τις δυνάμεις σου είσαι από κάτω.
Όσο ζητάς περισσότερα ανεβαίνει το επιτόκιο λόγω ρίσκου και κάποτε ο δανειστής σου θα σου πάρει και τα σόβρακα.
Από ένα σημείο και πέρα ο δανειστής σου θα εστιάσει κινήσεις για να στα φάει όλα.
Αυτήν την αλήθεια που την ξέρουν και τα μικρά παιδιά δεν την ήξερε η νυν Κυβέρνηση; Δεν ήξερε ότι όλη η χώρα και όχι μόνον ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι και θα είναι για πολύ χρόνο στημένη με την κάννη στο σβέρκο;
Όταν κάθε τόσο ακούγαμε για αγορές φρεγατών, αεροσκαφών κ.λ.π. δεν ήταν ανταμοιβή κράτους προς κράτος που διαμεσολάβησε να ξαναπάρουμε δανεικά; Γιατί μας δάνειζαν; Για να είμαστε ..... οι από πάνω;
Το εθνικό ύμνο δεν έμαθαν στο σχολιό; Δεν είν' εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κουρταλή; Ούτε οι θύρες στο εξωτερικό αλλά ούτε και στο εσωτερικό.
Δεν υπάρχουν συνωμοσίες, συμφέροντα * υπάρχουν όχι μόνον

Η ΙΣΤΟΡΙΑ Του ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η ιστορία του Ισθμού της Κορίνθου

 
του Γεωργίου Ν. Φασιλή
  Στην αρχαιότητα η Κόρινθος λόγω της σπουδαίας γωγραφικής της θέσης ήταν μεγάλο ναυτικό και εμπορικό κέντρο. Η μεταφορά των εμπορευμάτων από το Κορινθιακό στο Σαρωνικό ή αντίστροφα, γινόταν δια ξηράς με πολύ δυσκολία και ο Περίανδρος (ένας από τους Επτά Σοφούς και τύρρανος της Κορίνθου) κατασκέυασε τον περίφημο "δίολκο", ένα πλακόστρωτο διάδρομο, ντυμένο με ξύλα που γλιστρούσαν τα πλοία της εποχής αλειμμένα με λίπος και περνούσαν από τη μια θάλασσα στην άλλη, ενώ τα εμπορεύματα μεταφέρονταν με υποζύγια. Για το "πέρασμα" αυτό, τα πλοία πλήρωναν πανάκριβα "διόδια" που ήταν και το πιο σημαντικό έσοδο της Κορίνθου.
Αργότερα ο Περίανδρος (602π.χ) σκέφτηκε τη διάνοιξη "θαλάσσιας οδού", γρήγορα όμως εγκατέλειψε το σχέδιο του λόγω των τεράστιων τεχνικών δυσκολιών  εκτέλεσης του έργου.
Τρεις αιώνες μετά, (307 π.χ)., ο Δημήτριος ο Πολιορκητής επιχείρησε να υλοποιήσει  αυτός το τολμηρό σχέδιο της διάνοιξης, αλλά

Πόλεμος της Γερμανίας κατά της ΕλλάδοςΚάθε άνθρωπος οφείλει να υπερασπίζεται την Ιστορία. Όμως με την εξέλιξη των κοινωνιών εις την σύγχρονη εποχή κανείς άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το απόφθεγμα του Μαρξ, ότι οι άνθρωποι δημιουργούν μεν τη δική τους ιστορία, όχι όμως κάτω από τις συνθήκες της δικής τους επιλογής.
Ως γνωστόν, η ευρωπαϊκή ιστορία είναι γεμάτη από πολεμικές συγκρούσεις. Από την ευρωπαϊκή ήπειρο ξεκίνησε η μάστιγα της Αποικιοκρατίας με την οικονομική αφαίμαξη και καταστροφή δεκάδων εθνών και πολιτισμών, αλλά και οι 2 Παγκόσμιοι Πόλεμοι οι οποίοι αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα. Η ήττα της Γερμανίας και η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ των 2 Υπερδυνάμεων, αλλά και η απειλή των πυρηνικών όπλων έφερε εις την Ευρώπη, εξ ανάγκης,  μία περίοδο ειρήνης. Η μακροβιότερη εις την ιστορία της Ευρώπης.

Όμως η συμπεριφορά της Γερμανίας απέναντι της Ελλάδος και

Γεώργιος Γαβρήλος: Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας για τις κακοτεχνίες του έργου οδοποιίας στην Ε.Ο. Λυγουριού- Κρανιδίου στο ύψος της ΤραχειάςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς 

1. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

2. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Θέμα: Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας για τις κακοτεχνίες του έργου οδοποιίας στην Ε.Ο. Λυγουριού- Κρανιδίου στο ύψος της Τραχειάς και τι προτίθεται να πράξει για την αποκατάσταση της ζημιάς του οδοστρώματος.

Στην Επαρχιακή Οδό Λυγουριού- Κρανιδίου στο ύψος της Τραχειάς, διαπιστώνονται εκτεταμένες ρηγματώσεις κατά μήκος του οδοστρώματος. Είναι προφανές ότι οι ρηγματώσεις αυτές οφείλονται σε ανάλογες μετακινήσεις του υποκείμενου εδάφους. Οι μετακινήσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα. Το αίτιο, είναι ένα σε εξέλιξη, όπως φαίνεται, γεωλογικό φαινόμενο.
Πριν από λίγα (3-5) χρόνια, εκτελέστηκαν στην περιοχή εκτεταμένα και πολυδάπανα τεχνικά έργα προς αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Είναι προφανές εκ του αποτελέσματος, ότι τα έργα αστόχησαν.
Η παραγωγή μελετών με άρτια και επιστημονικά κριτήρια, όπως και η

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Ποιος Δρόμος της Αριστεράς κύριε Κοδέλα;

Του Βασίλη Γκάτσου

Ένα μόρφωμα της Αριστεράς με 4% γίνεται Κυβέρνηση και συμπράττει γι' αυτό με ένα μόρφωμα της Δεξιάς κοινής κατεύθυνσης: Να διαγράψουν τους Μνημονιακούς νόμους.
Παίρνουν την εξουσία λόγω οργής του λαού και ανικανότητας των προηγουμένων. Διαπιστώνουν το ανέφικτο των υποσχέσεών τους και κρατούν την εξουσία ακολουθώντας άλλο δρόμο  που δεν έχει σχέση με τις προεκλογικές υποσχέσεις. Και καλά κάνουν, όπως άριστα θα πράξουν αν δουν τα σκουρότερα να συμπράξουν με τη ΝΔ για να κάνουν μια νέα προσπάθεια σωτηρίας της χώρας. Όχι οικουμενικές κ.λ.π. αλλά έντιμη συνεργασία με στόχο την Ανασυγκρότηση της χώρας και την Ανάπτυξή της με δικαιοσύνη. Και καλά θα κάνουν αφού δεν μπορούν μόνοι τους.

Δρόμος όμως της Αριστεράς δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ψηφοφόροι. Κανένα κύμα λαϊκής έμπρακτης θέλησης