Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

ΥΠΕΚΑ και πρόστιμα

87.300 ευρώ στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ν. Αργολίδας.

Πολύ εύκολο και παραγωγικότατο (!) να βάζεις πρόστιμα. Να μετέχεις στη λύση του προβλήματος είναι το δύσκολο και δημιουργικό.
Το πρόστιμο φυσικά χρεώνεται στον νόμιμο ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, που είναι αυτός που έχει υποβάλλει προς έγκριση τη σχετική ΜΠΕ. Τα έχουμε ξαναπεί  αυτά λεπτομερώς. Ο ΦΟΔΣΑ λοιπόν, όπως αποκαλύπτει και το πρόστιμο, είναι νομικά ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, άσχετα αν αναθέτει σε εργολάβο τη λειτουργία της.
Τι λοιπόν ήθελε ο Δήμος Κρανιδίου και μετά ο της Ερμιονίδας να τσαλαβουτάει σε ξένα χωράφια; Γιατί δεν στράφηκε από την πρώτη στιγμή κατά του ΦΟΔΣΑ; Μπορεί να ήταν συμμέτοχος στον ΦΟΔΣΑ, αλλά ήταν και ΔΗΜΟΣ. Άλλη η νομική υπόσταση του ΦΟΔΣΑ, άλλη του Δήμου μας.
Και αν τα δούμε τα πράγματα από τα μέσα, ουσιαστικό "Δημόσιο" με την ευρύτερη έννοια είναι η τριάδα ΔΗΜΟΣ, ΦΟΔΣΑ, ΥΠΕΚΑ, ή καλύτερα η τετράδα, αν προσθέσουμε και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. Οι εργαζόμενοί τους στην πλειοψηφία τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άρα πάρα πολύ εύκολο να συνεννοηθούν και να συντονιστούν για να φέρουν αποτελέσματα. Τα είδαμε τα αποτελέσματα στο επονομαζόμενο αίσχος του Σταυρού.
Και να μη ξεχνάμε ότι υπεύθυνος για την αποκατάσταση του χώρου δεματοποίησης του Σταυρού είναι ο ιδιοκτήτης του και όχι ο δήμος μας. Και ιδιοκτήτης είναι ο ΦΟΔΣΑ. Ο Δήμος μας έχει χρέος να τον πιέσει με κάθε νομικό μέσο να αποκαταστήσει το χώρο. Εκτός και αν ο Δήμος μας είναι πλέον ο ιδιοκτήτης, δηλαδή τον αγόρασε, ή του τον χαρίσανε και αποδέχτηκε τη δωρεά.
Ας διευκρινιστεί επισήμως: Ποιος θα μεταφέρει τα δέματα, τα χύμα και θα αποκαταστήσει τον χώρο αυτόν; Ποιος είναι ο νομικά υπεύθυνος και γιατί;
Είναι ακόμη ο ΦΟΔΣΑ ή έχει γίνει κάποια καινούργια φάση; Μία απλή ανακοίνωση με δέκα λέξεις, από τον Δήμο μας, ή τον ΦΟΔΣΑ, ή την Περιφέρεια, ή το ΥΠΕΚΑ. Και από τον βουλευτή κύριο Κοδέλα που νοιάζεται για τα περιβαλλοντικά.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος

87.300 ευρώ πρόστιμο από το ΥΠΕΚΑ στον ΦΟΔΣΑ Αργολίδας για τη μονάδα δεματοποιητή στα Δίδυμα

argolikeseidhseis 
Πρόστιμα 1.735.490 ευρώ υπέγραψε χθες η απερχόμενη ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Τα πρόστιμα επεβλήθησαν σε δήμους για ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, για συλλογή – μεταφορά σκουπιδιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια και άλλες παραβάσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις για σοβαρά περιβαλλοντικά παραπτώματα, τα οποία διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια ελέγχων οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, στις εξής μονάδες επιβλήθηκαν πρόστιμα:
*301.840 ευρώ στη Μότορ Όιλ (Ελλάς) ΑΕ – Διυλιστήρια Κορίνθου για τη λειτουργία του διυλιστηρίου στο 7ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις που αφορούσαν υπερβάσεις οριακής τιμής εκπομπής οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) στην καπνοδόχο της μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) το 2010, μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικινδύνων στερεών αποβλήτων (ελαιώδεις λάσπες), ανεξέλεγκτη διάθεση επικινδύνων στερεών αποβλήτων (εξαντλημένων καταλυτών), διαρροή επικινδύνων υγρών αποβλήτων στο έδαφος, υπέρβαση των οριακών τιμών ορυκτών ελαίων και υδρογονανθράκων σε βιομηχανικά λύματα που διατίθενται στον Σαρωνικό Κόλπο και υπέρβαση των οριακών τιμών ολικής αμμωνίας σε αστικά λύματα που διατίθενται στον Σαρωνικό κ.ά.
*232.200 ευρώ στον Δήμο Λαμιέων για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Νευρόπολη». Διαπιστώθηκε διάθεση στον ΧΥΤΑ αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, μη σύννομη διαχείριση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων για το 2013, πλημμελής λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας, παράλειψη κατασκευής και λειτουργίας έργων διαχείρισης στραγγισμάτων, παραμονή λιμναζόντων στραγγισμάτων στην επιφάνεια του ΧΥΤΑ κτλ.
*135.000 ευρώ στη ΔΕΗ για το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου που βρίσκεται στην περιοχή Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης για απόθεση αποβλήτων εξόρυξης χωρίς τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας και απόθεση αποβλήτων εξόρυξης χωρίς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ευστάθειά τους.
*131.150 ευρώ στην εταιρεία Ι. Χούμας ΑΕΒΕ για τη λειτουργία του εργοστασίου ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου, που βρίσκεται στο 19ο χλμ. ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούσαν υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής σωματιδίων μόλυβδου (Pb) και διοξειδίου του θείου (SO2), πλημμελής συντήρηση, λειτουργία και παρακολούθηση του Συστήματος Επεξεργασίας των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων, διάθεση αστικών λυμάτων επιβαρημένων με βιομηχανικούς ρύπους σε μη στεγανό βόθρο, διαφυγές επικίνδυνων υγρών αποβλήτων, διάθεση αποβλήτων πυρότουβλων σε εταιρεία αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, προς άγνωστο αποδέκτη, ως μη επικίνδυνο απόβλητο, χωρίς προηγούμενο ποιοτικό έλεγχο για τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητάς του κ.ά.
*129.750 ευρώ στη ΒΙΟΒΑΣΠ ΕΠΕ (πρώην Ερμής ΑΕΒΕ) για τη λειτουργία του σπορελαιουργείου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην Κάτω Τιθορέα Αμφίκλειας – Ελάτειας χωρίς άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, χωρίς αδειοδοτημένη παραγωγή και χρήση ολεΐνης ως καύσιμο, με πλημμελή παρακολούθηση της ποιότητας των αέριων εκπομπών και υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής οξυγόνου και διοξειδίου άνθρακα, για χρήση γεώτρησης χωρίς άδεια, για διαρροή στο έδαφος κ.ά.
*87.300 ευρώ στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ν. Αργολίδας και στον καθολικό του διάδοχο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη μονάδα Δεματοποιητής Σταυρού Διδύμων Ερμιονίδας Αργολίδας για μη σύννομη διαχείριση (δεματοποίηση-προσωρινή αποθήκευση) των αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) και παράλειψη αποκατάστασης του χώρου προσωρινής αποθήκευσης αυτών.

Κόντρα για την μεταφορά σκουπιδιών από την Τρίπολη στην Αττική


Πραξικοπηματική ενέργεια χαρακτηρίζει η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου την απόφαση των γενικών γραμματέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Γιώργου Διδασκάλου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Μανώλη Αγγελάκα για την μεταφορά 4.000 τόνων σκουπιδιών της Τρίπολης στον ΧΥΤΑ Φυλής.
«Πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την εκπεφρασμένη βούληση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής να βάλει τέλος στο αποτυχημένο status quo διαχείρισης  σύμμεικτων απορριμμάτων με τελικό αποδέκτη τη Φυλή» αναφέρει σε ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής και προσθέτει: «Η Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Ρένα Δούρου έχει επανειλημμένως τονίσει ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, με την επίκληση του επείγοντος, να επιβαρύνεται και άλλο η Φυλή».
«Η λύση δεν θα είναι πλέον η Φυλή» υπογραμμίζεται.

Περισσότερα:naftemporiki 

«Η Γυναίκα της Ζάκυθος» στο Φουγάρο

ΝΑΥΠΛΙΟ

«Η Γυναίκα της Ζάκυθος»

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015,
Θεατρική παράσταση με την Όλια Λαζαρίδου.
Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και ώρα 9 μμ, το Φουγάρο φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» του Διονυσίου Σολωμού.
Το εμβληματικό έργο του εθνικού μας ποιητή προσεγγίζεται θεατρικά και σκηνοθετείται από το Δήμο Αβδελιώδη σε μια παράσταση με πρωταγωνίστρια την Όλια Λαζαρίδου. Πρόκειται για μια παραγωγή που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2013 και στη συνέχεια στις Βρυξέλλες, σε 20 αρχαία θέατρα και σε πολλές θεατρικές σκηνές ανά την Ελλάδα. Η παράσταση είχε θερμότατη υποδοχή από κοινό και κριτικούς.
Στο έργο αυτό «ο Αβδελιώδης παρουσιάζει πώς ο Σολωμός διεισδύει

Οι καλύτερες φωτογραφίες του 2014 τραβήχτηκαν από Έλληνα
GIOTOPOYLOS F2
Οι καλύτερες φωτογραφίες του 2014 τραβήχτηκαν από Έλληνα.
Ο λόγος για τον Βαγγέλη Γιωτόπουλοπου που κέρδισε 4 βραβεία, με καταγωγή από τα Γιάννενα όπου δραστηριοποιείται και επαγγελματικά.
Ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος συγκλόνισε για μια ακόμα φορά στο ετήσιο συνέδριο της παγκόσμιας φωτογραφικής ομοσπονδίας SWPP που έγινε στο Hilton London Metropole.

Βραβεία:
Φωτογράφος της χρονιάς 2014 Media!
Φωτογράφος της χρονιάς 2014 Portrait!
Φωτογράφος της χρονιάς 2014 Travel!Και special award: Overall winner Φωτογράφος της χρονιάς 2014 με τα περισσότερα Χρυσά βραβεία!


Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Οι εξελίξεις για τη δολοφονία στην Κοιλάδα


Το θέμα ξεκινάει απο το 1:38 :00 

Το φαινόμενο των παρηλίων
Του Γιάννη Λακούτση
 Τρεις  ήλιοι  έλαμψαν στο χειμωνιάτικο πρωινό της Μογγολίας. Η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία, έκανε λόγο για το φαινόμενο του «αντιήλιου», φωτεινές κηλίδες που εμφανίζονται στον ουρανό λόγω της διάθλασης του φωτός από παγοκρυστάλλους. Ο πραγματικός  ήλιος  εμφανίζεται στο  κέντρο, ανάμεσα στις δυο φωτεινές κηλίδες. Τα δυο επιπλέον «άστρα» εμφανίζονται όταν οι ακτίνες του ήλιου συναντήσουν επίπεδους εξαγωνικούς κρυστάλλους. Λειτουργώντας ως πρίσματα, οι κρύσταλλοι αυτοί διαθλούν, η εκτρέπουν τις ακτίνες του φωτός και δημιουργούν έτσι την εντύπωση της τριπλής λιακάδας. Όταν οι παγοκρύσταλλοι έχουν τυχαία διάταξη στον αέρα, το φαινόμενο παίρνει τη μορφή ενός πλήρους κύκλου που περιβάλλει τον Ήλιο. Συχνά όμως οι κρύσταλλοι ευθυγραμμίζονται στον κατακόρυφο άξονα, οπότε δημιουργούν τις δύο κηλίδες στο ίδιο ύψος που βρίσκεται ο ήλιος. Το περιήλιο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, οπουδήποτε στον κόσμο, λόγω παγοκρυστάλλων σε σύννεφα μεγάλου υψόμετρου. Μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε συνθήκες ψύχους, όταν υπάρχουν παγοκρύσταλλοι στο κατώτατο τμήμα της ατμόσφαιρας…(defencenet.gr).
Ένα παρόμοιο  φαινόμενο, των «παρηλίων», που συνέβη στον Βόσπορο, περιγράφει ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του « Μετεωρολογικά» τομ.2, 372a-11. «Τα παρήλια και οι φωτεινές ακτίνες σχηματίζονται πάντα στις πλευρές του Ήλιου και όχι πάνω του, ούτε προς τη Γη, ούτε σε πλευρά αντίθετη προς τον Ήλιο. Δεν σχηματίζονται επίσης νύχτα, αλλά πάντα κοντά στον Ήλιο, όταν αυτός ανατέλλει η δύει και κυρίως προς τη δύση του. Όταν ο ήλιος μεσουρανεί, είναι σπάνιο να συμβεί κάποιο φαινόμενο σαν αυτό που έγινε κάποτε στο Βόσπορο: δυο παρήλια ανέβηκαν μαζί με τον Ήλιο, καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, συμπορεύτηκαν μαζί του και παρέμειναν μέχρι τη δύση του. Ιδού, λοιπόν, τα όσα συμβαίνουν σχετικά με το κάθε ένα από τα φαινόμενα αυτά. Όσον αφορά την αιτία, είναι κοινή  για όλα, διότι είναι φαινόμενα ανάκλασης. Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάκλαση, στο σώμα από το οποίο προέρχεται και στο αν γίνεται προς τον Ήλιο, η προς κάποιο άλλο λαμπερό σώμα».  

 

Μουσικός Σύλλογος Ερμιόνης Δελτίο Τύπου


   
  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
                        Ερμιόνη Αργολίδας    Τ.Κ. 21051

  Τηλ. 27540 21101   Fax: 27540 29029  Κιν.   6954353326            e-mail : dimvargr@otenet.gr            Ιστοσελίδα : www.choir.gr


                                                             Δελτίο Τύπου


Με το θλιβερό άγγελμα της απώλειας του σπουδαίου καθηγητή πιάνου και μουσικοπαιδαγωγού Γεωργίου Μάνεση, επί μακρόν φίλου, υποστηρικτή και συνεργάτη του Μουσικού Συλλόγου Ερμιόνης, συνεκλήθη εκτάκτως σήμερα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και αποφάσισε τα εξής:
1. Να εκπροσωπηθεί ο Μουσικός Σύλλογος Ερμιόνης στην εξόδιο ακολουθία.
2. Να εκφραστούν συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν στα ηλεκτρονικά μέσα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτρης Βαρσόπουλος                                             Δημήτρης Χελιωτης

Συμβουλές για προεκλογική εκστρατεία από το 64 π.Χ.
Ο Κικέρων εκφωνεί το λόγο στη Comitia curiata εναντίον του Καταλίνα (κάτω δεξια). Πίνακας του Cesare Maccari 1880

Δημήτρης Τουτουντζής

    Το ημερολόγιο έγραφε 64 π.Χ. όταν ο ταλαντούχος ρήτορας και δικηγόρος Μάρκος Τύλλιος Κικέρων αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην πολιτική αρένα διεκδικώντας την ψήφο των Ρωμαίων για το αξίωμα του ύπατου. Οι περισσότεροι ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι ίσως να μην είχε καταφέρει τίποτα εάν ο αδερφός του Κόιντος δεν είχε ετοιμάσει γι’ αυτόν το πρώτο εγχειρίδιο προεκλογικής εκστρατείας στην παγκόσμια ιστορία.
Πολύ πριν ο Μακιαβέλι παρουσιάσει τις συμβουλές του στον Ηγεμόνα, ο Κόιντος Τύλλιος Κικέρων παρουσίασε το
Commentariolum Petitionis – ένα πλήρες εγχειρίδιο πολιτικής συμπεριφοράς που κάνει ακόμη και τους σημερινούς υπευθύνους επικοινωνίας των κομμάτων να θυμίζουν ερασιτέχνες συμβουλάτορες.
Σε αντίθεση με τον Ηγεμόνα, στον οποίο ο Μακιαβέλι παρουσιάζει τους κανόνες επιβίωσης ενός μη εκλεγμένου ηγέτη ο Κόιντος περιγράφει την απαιτούμενη συμπεριφορά ενός υποψηφίου σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Αν εξαιρέσει κανείς την ανυπαρξία των μέσων ενημέρωσης οι συμβουλές του Κόιντος προς τον αδερφό του μπορούν σήμερα να χρησιμοποιηθούν (και πιθανότατα χρησιμοποιούνται καθημερινά) από τους υποψηφίους των λεγόμενων κομμάτων εξουσίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Ακόμη και σε αυτό το επίπεδο όμως ο λόγος του νεαρού Κικέρων φαίνεται να διαπερνά τη λογική που έχει επικρατήσει σήμερα και στα τηλεοπτικά debate.
Ξεκινώντας την παράθεση των συμβουλών του ο Κόιντος επισημαίνει στον αδερφό του ότι πρέπει να τιμήσει τις συμμαχίες που έχει δημιουργήσει με τους ανθρώπους ισχύος της εποχής. «Όσοι έχουν συμβόλαια (εργολαβίες) με το δημόσιο πρέπει να είναι στο πλευρό σου και το ίδιο ισχύει και για την επιχειρηματική κοινότητα» γράφει στο εγχειρίδιο και συνεχίζει:
«Μην ξεχνάς ποτέ τους ανθρώπους που υπερασπίστηκες με επιτυχία

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Μαρίνα Γ. Κούτση: Δεσμεύομαι να διαθέσω το μέγιστο των δυνάμεών μουΕλπίδα και αξιοπρέπεια….
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πολίτες της Ερμιονίδας και όλης της Αργολίδας
Η 25η Ιανουαρίου έφερε την ελπίδα. Οι νέοι, οι άνεργοι, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι ελπίζουν σε μια νέα κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Όλοι όσοι έχουν πληγεί βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές των προηγούμενων χρόνων απαιτούν πλέον αξιοπρέπεια στη θέση της ταπείνωσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα της αριστεράς, είναι πλέον κυβέρνηση αλλάζοντας την προοπτική όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η νίκη του είναι νίκη όλων εκείνων που προσβλέπουν στην ελπίδα και στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της χώρας.
Όλοι εμείς που ζητήσαμε την υποστήριξή σας δεσμευόμαστε να είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, μαχόμενοι μέχρι να γίνει το όνειρο πραγματικότητα.
Προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν δύο χιλιάδες ανθρώπους από την Ερμιονίδα κυρίως, αλλά και απ’ όλη την Αργολίδα που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύομαι να διαθέσω το μέγιστο των δυνάμεών μου στην κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του τόπου, έτσι που το χαμόγελο και η αισιοδοξία να επιστρέψουν και πάλι στα πρόσωπα και τα σπίτια μας.
Μαρίνα Γ. Κούτση
Υποψήφια βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Αργολίδα.

Καλή μας πορεία!

Έτσι τελειώνει το "Ευχαριστώ" του βουλευτή πλέον, κυρίου Κοδέλα.

Για την Ερμιονίδα δεν είναι θέμα καλής πορείας. Είναι θέμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ανταγωνιστικότητας. Η μέχρι εδώ πορεία κατέδειξε ότι μόνο με τα εξοχικά και τον τουρισμό δεν μπορεί να ζήσει η Ερμιονίδα. Αυτό που κατάφερε είναι να εξαντλήσει τους πόρους της και να χάσει μέγα μέρος της καλλιεργήσιμης γης της με το πατέντο του αγροτεμαχίου. Αυτή η πορεία μόνο κακή είναι. Ανάγκη πάσα για παραγωγική ανασυγκρότηση της καλλιεργήσιμης γης, των απέραντων βοσκότοπων της Ερμιονίδας, της θάλασσας της Ερμιονίδας και των νησιών της.
Απαιτούνται έργα υποδομής, αυτό που όλοι λέμε με μια λέξη: ΝΕΡΟ! Τίποτα λιγότερο από τρία μεγάλα φράγματα και καμιά δεκαριά συγκράτησης και εμπλουτισμού. Φυσικά και ο Ανάβαλος και ένα άρτιο δίκτυο διανομής του νερού. ΟΛΑ!
Οι απέραντες εκτάσεις - βοσκοτόπια της ορεινής Ερμιονίδας να χρησιμοποιηθούν οργανωμένα για πρότυπη κτηνοτροφία.
Να εκμεταλλευτούμε τον άνεμο και τον ήλιο για παραγωγή ενέργειας, αλλά με πραγματικά οφέλη για τον τόπο μας.
Να ληφθούν μέτρα για τη θάλασσα, ώστε να γίνει και πάλι παραγωγική.
Να πέσει το βάρος στην πολύμορφη συνεργατική παραγωγή, μεταποίηση και εμπορεία των προϊόντων μας.
Δεν θα ζήσει η Ερμιονίδα από τα κοκοροβένια, ούτε από την επουσιώδη προάσπιση κάθε αιτήματος, ούτε από την συμπαράσταση για την συμπαράσταση, ούτε από την συστράτευση για να βρούμε νέες επιδοτήσεις από τους κουτόφραγκους και από τους φόρους του ιδιωτικού τομέα. Δεν θα ζήσει η Ερμιονίδα με τα αποσπασματικά μικροέργα του ΕΣΠΑ και κάθε άλλου προγράμματος.
Ο γεωλόγος βλέπει με τη λογική τη γη, σαν ουράνιο σώμα, σαν ιστορία γεωλογικών ανακατατάξεων.
Ο γεωπόνος, πονάει τη γη, κοπιάζει για την ορθή καλλιέργειά της, πονάει τον αγρότη τον κτηνοτρόφο, τον ψαρά. Και είσαστε Γεωπόνος.
Η ανασυγκρότηση της Ερμιονίδας είναι υπόθεση της Ερμιονίδας, αλλά περνάει και από το χέρι σας.
Για να σας θυμόμαστε, πρέπει να διαπιστώνουμε καθημερινά τη πραγματική συμβολή σας στην Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ερμιονίδας.
Καλή σας πορεία, και να θυμόσαστε την πολιτική μας αδυναμία... μετά από κάθε εκλογή: Δεν υπάρχει οδός για να σας ανακαλέσουμε!

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος