Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρακαλώ όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας τα επισυναπτόμενα αρχεία, που αφορούν την " Παύση Λειτουργίας Χώρων Ανεξέλεγκτων Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)"