Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Σήμερα στις 19:30 η 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας στην αίθουσα του Λυκείου Κρανιδίου

Τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Περί έγκρισης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 2ο : Σχετικά με την λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Ερμιονίδας.
ΘΕΜΑ 3ο : Επικαιροποίηση με Α/Α 47/1999 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρανιδίου ,σχετικά με την παραχώρηση του κτήματος «ΔΕΠΟΣ» του Δήμου Ερμιονίδας.
ΘΕΜΑ 4ο : Πρόταση για παραχώρηση του Δημόσιου κτήματος 157 τ.μ. στρεμ. που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης (πρώην Δήμου Ερμιόνης) στον Δήμο Ερμιονίδας.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Α.Π.Ε «για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και των αντλιοστασίων» του Δήμου Ερμιόνης.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός μελών για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών – Πολιτική Προστασία.
ΘΕΜΑ 7ο : Σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας για την ερχόμενη ελαιοκομική περίοδο.
ΘΕΜΑ 8ο : Σχετικά με αίτημα της εταιρείας «ΒΟΥΡΕΚΑΣ – ΠΕΤΑΛΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τοποθέτηση πλωτής προβλήτας στη θέση «ΠΕΤΡΟΘΑΛΑΣΣΑ» του Δήμου Ερμιονίδας.
ΘΕΜΑ 9ο : Σχετικά με αίτημα της κ. Παπαδημητρίου Αντωνίας για χαρακτηρισμό δρόμων.
ΘΕΜΑ 10ο : Σχετικά περί συγχωνεύσεως – ιδρύσεων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ 11ο : Σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου.
ΘΕΜΑ 12ο : Σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού του Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης.
ΘΕΜΑ 13ο : Σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού του Δημοτικού Σχολείου Φούρνων.
ΘΕΜΑ 14ο: Σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού του Γ΄ Νηπιαγωγείου Κρανιδίου
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση οικονομικού απολογισμού για το έτος 2010 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ερμιόνης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού για το έτος 2010 του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «Γ.& Ε. Μπουρνάκη».