Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Ξεκινάμε με έλλειμα στο ταμείο

Πηγή: Δήμος Ερμιονίδας
Στοιχεία από την Οικονομική Απογραφή των συνενωθέντων Δήμων Ερμιόνης και Κρανιδίου
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι το σύνολο των εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων από τους πρώην Δήμους Ερμιόνης και Κρανιδίου που δεν έχουν εξοφληθεί, ανέρχεται στο ύψος των 2.389.200,00 Ευρώ.

Το σύνολο του ταμειακού υπολοίπου που προορίζεται κυρίως για τις ανάγκες της μισθοδοσίας και για άλλα λειτουργικά έξοδα, ανέρχεται στο ποσόν των 720.971,00 Ευρώ ( Δήμος Ερμιόνης 124.636,00 Ευρώ και Δήμος Κρανιδίου 596.335,00 Ευρώ ).

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας
Δημήτρης Καμιζής