Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 14/2/2011 ημέρα Δευτέρα .και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Σχετικά με επιστολή για την λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ από την Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας (νυν Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ).
ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός φύλλων αυτοτελών οικισμών Δήμου Ερμιονίδας, στα πλαίσια της γενικής απογραφής κτιρίων, πληθυσμού, κατοικιών έτους 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση κανονισμού διαβούλευσης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ερμιονίδας.
ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου Ο.Δ.Ε στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας .
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Σχολείου Διδύμων.
ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Κρανιδίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Τη συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ