Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Σφαγή για το σφαγείο..

Ξενυχτίσαμε παρακολουθώντας την αιματηρή   σφαγή...
Τόσοι εισαγγελείς!  Τέτοια δίκη!  Τόση δίψα για αίμα, από το Δ(ημοτικό) Σ(φαγείο)..
 Κινδύνεψε το μυαλό μας να γίνει απόβλητο..
Έτσι κι αλλιώς  και για όλα αυτά, εμείς είμαστε  με τα πρόβατα..