Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Για τις χωματερές που κλείσανε στην Ερμιονίδα.

Για τις χωματερές που κλείσανε στην Ερμιονίδα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να λέει ο καθένας μας το μακρύ και το κοντό του. Είναι νομική περιβαλλοντική υποχρέωση του Δήμου Ερμιονίδας να συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση Μελέτη Παρακολούθησης και Αποκατάστασης της κάθε χωματερής του, και αυτή η υποχρέωση ίσχυε πριν το κλείσιμο, δεν ήταν προϋπόθεση το κλείσιμο τους. Δηλαδή οι μελέτες έπρεπε να έχουν εγκριθεί πριν το κλείσιμο, και αφού αυτό δεν έγινε, πρέπει να γίνει άμεσα. Είτε δηλητήρια, είτε βαρέα μέταλλα, είτε ανθόνερο περιέχουν οι χωματερές και το υπέδαφός τους, η μελέτη αυτή είναι υποχρεωτική και υποχρεωτικά εφαρμόσιμη. Και μόνον όταν τα αποτελέσματα είναι εντός νομοθεσιών θα αποχαρακτηριστεί ο χώρος και θα επιτραπεί να γίνει πάρκο ή θα επιστραφεί στη χρήση ως καλλιεργήσιμη γη, ή ως οικοδομήσιμη κ.λ.π., κατόπιν αδείας αρμοδίων αρχών.
Ήδη οι μελέτες έπρεπε να είναι γνωστές και να έχουν εγκριθεί.Το λόγο τον έχει ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Αν θέλει πληροφορίες για το τι είναι αυτές οι μελέτες και τι περιέχουν, μπορεί να ζητήσει εθελοντική βοήθεια. Εθελοντής δεν είναι μόνον αυτός που μετέχει της ανακυκλώσεως.

Σημείωση: Σε κλειστή χωματερή δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα, ούτε να δέχεται μπάζια.

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος