Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Οι πρώτες συμβάσεις μετά την αξιολόγηση των προτάσεων

Leader Αλιείας

Πρόκειται περί προγράμματος που προβλέπει χορηγήσεις οικονομικών ενισχύσεων σε επενδυτικές δραστηριότητες κατοίκων σε περιοχές που έχουν σχέση με την Αλιεία.
Υπογράφτηκαν οι πρώτες συμβάσεις μετά την αξιολόγηση των προτάσεων. Οι προτάσεις είναι συνήθως προϊόν σύμπραξης τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκων περιοχής, αλιέων, ενώσεων κ.λ.π., και έχουν και περιβαλλοντική διάσταση. Είναι πολύ σημαντικές οι ενισχύσεις αλλά, το κυριότερο, μπαίνεις σε μια σειρά μελλοντικών προγραμμάτων. Το Μεσολόγγι, η Χαλκιδική, νησιά του Αιγαίου, από τα πρώτα στο πρόγραμμα, με πρωτοστάτες τους Δήμους τους.
Η ένδοξος Ερμιονίδα, η τους ναυτικούς αγώνας πρώτη τελέσασα, η προσεχώς ......τοποφάγος(!) με την μεγάλη αλιευτική της παράδοση συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό; Η δεν πρόκαμε, γιατί όλη την ζωτικότητά της την απορρόφησε η μελέτη: «Μελλοντικές επιπτώσεις στην αλιεία και τα αλιευτικά πεδία του Ερμιονικού Κόλπου από τη σκόνη που θα διαχέεται στην θάλασσα λόγω των φορτώσεων αδρανών που θα κάνει ο Όμιλος Τσοκανή»;
Ακολουθεί σύντομα και το πρόγραμμα Leader of paparology. Αυτό σίγουρα δεν θα το χάσουμε!

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος