Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Αμοιβών συνέχεια..

Έχουμε σαν μπούσουλα την αμοιβή        Δημάρχου                 4250,23
                                               αμοιβή    4  Αντιδημάρχων           7520,64
                                               αμοιβή      Προέδρου Δ.Σ.         1440,46

Με απλούς υπολογισμούς οι υπόλοιπες αμοιβές:

Οι αποδοχές των δημοτικών και τοπικών συμβούλων, καθώς και των προέδρων δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ΝΠΔΔ κλπ έχουν ως εξής: .
-Οι δημοτικοί σύμβουλοι αποζημιώνονται με 93 ευρώ ανά συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
-Τα μέλη των επιτροπών οικονομικού και ποιότητας ζωής αποζημιώνονται, ανά συνεδρίαση, με 46 ευρώ.
-Τα μέλη των ΔΣ των ΝΠΔΔ έχουν αποζημίωση, όπως τα μέλη των προαναφερθεισών επιτροπών.
-Ο πρόεδρος των ΝΠΔΔ, (με οικονομικό απολογισμό άνω των 300 χιλιάδων ευρώ) έχει μισθό μέχρι τον μισθό αντιδημάρχου, και ο αντιπρόεδρος το μισό του μισθού αυτού.
-Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ έχει μισθό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μισθό του αντιδημάρχου.
-Τα μέλη των ΔΣ των κοινωφελών επιχειρήσεων έχουν αποζημίωση μέχρι το 4% του μισθού του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
-Τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ μπορούν να έχουν αποζημίωση (ανά συνεδρίαση), ίση με την αποζημίωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
-Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του λιμενικού ταμείου έχουν μισθό, καθώς και τα μέλη του ΔΣ αποζημίωση (ανά συνεδρίαση).
-Οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, οι πρόεδροι των 3μελών συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων λαμβάνουν «έξοδα κίνησης» (δηλ μηνιαίο «μισθό»), των οποίων το ύψος ορίσθηκε με υπουργική απόφαση στα 300-400 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με την απόσταση από την έδρα του δήμου )
Για να μαθαίνουμε.