Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Το πρόγραμμα HELIOS, δηλαδή η τεράστια επένδυση που θέλει να κάνει η Γερμανία στη χώρα μας.

Αν και ακόμα στα χαρτιά, είναι γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ (υφυπουργός κος Μανιάτης που είναι εργατικός και πείσμων) έστειλε ‘σήμα’ στους δήμους να προτείνουν δημόσιες εκτάσεις κατ’ ελάχιστο 500 στρεμμάτων (500000 τ.μ. = ένα τετράγωνο 700 Χ 700 μέτρα) για να αναπτυχθούν φωτοβολταϊκά πάρκα σύμφωνα με το πρόγραμμα HELIOS, δηλαδή την τεράστια επένδυση που θέλει να κάνει η Γερμανία στη χώρα μας.
Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι δεν διαθέτουν δική τους ιδιόκτητη γη και φυσικά δεν μπορούν να διαθέσουν δημόσιες εκτάσεις.
Προφανώς ζητείται να προτείνουν συγκεκριμένες δημόσιες εκτάσεις οι οποίες με κατάλληλη νομοθεσία (;) θα αποχαρακτηριστούν, ώστε να μπορεί να γίνει εκεί φωτοβολταϊκό πάρκο. Ζητάει δηλαδή την θετική και εκ των προτέρων γνωμοδότησή τους. Προφανή και τα άμεσα (και χωρίς κόπο) κέρδη των Δήμων.
Η Ερμιονίδα διαθέτει πλήθος τέτοιων εκτάσεων. Ηλιόλουστες μεσημβρινές πλαγιές όλων των βουνών μας. Πετρώδεις άγονες εκτάσεις πολύ χαμηλής βλάστησης. Ο Δήμος Ερμιονίδας πρέπει να ενεργήσει τάχιστα προς το συμφέρον του, που είναι και των δημοτών του.. Και αν είναι αρνητικός σε τέτοιες επενδύσεις, να απαντήσει τάχιστα αρνητικά. Και η έκταση στο παλιό αεροδρόμιο Πορτοχελίου κάνει.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος