Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΕΥΔΑΠ

Αναλαμβάνει εντός του 2013 τα δίκτυα πολλών Δήμων της Αττικής

Μεταξύ αυτών και του Δήμου Μεγάρων που είναι μακριά από την Πρωτεύουσα. Σημειωτέον ότι η ΕΥΔΑΠ έχει και το ΚΕΛ Ψυτάλλειας, δηλαδή είναι πρωτοπόρος στη χώρα μας όχι μόνον στην ύδρευση αλλά και στην αποχέτευση – βιολογική επεξεργασία λυμάτων.
Εννοώ ότι σχήματα δημοτικά όπως η ΔΕΥΑΕΡ είναι παρωχημένα και αναποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα.
‘Όσο αργεί ο Δήμος μας να έλθει σε επαφή με την ΕΥΔΑΠ, ο Δήμος χάνει.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος