Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Συνέντευξη Μητροπολίτη κ.κ. Εφραίμ

 Διοικεί μία από τις πιο δύσκολες γεωγραφικά Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας στην οποία πλέον οι επαρχίες της δεν συνδέονται ακτοπλοϊκά και οδικά. Γνωρίζει τη Μητρόπολη σπιθαμή προς σπιθαμή μια που είχε υπηρετήσει πριν την εκλογή του σε πολλές διοικητικές και καίριες θέσεις της τοπικής Εκκλησίας.
Τον προηγούμενο μήνα συμπλήρωσε δώδεκα χρόνια στο τιμόνι της Μητρόπολης κι αυτό στάθηκε αφορμή να του υποβάλλουμε κάποια ερωτήματα σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για την πορεία της χώρας. Ο ίδιος περιοδεύοντας συχνά στις ενορίες της Μητροπολιτικής περιφέρειάς του αντικρίζει κατάματα τα οξυμένα προβλήματα της ανεργίας, της ανέχειας, της σίτισης πολλών απόρων, της αξιοπρεπούς επιβίωσης, ενώ προσπαθεί εδώ και χρόνια για τη σωστή λειτουργία των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που υπάγονται στην Εκκλησία.
-Τον προηγούμενο μήνα συμπληρώσατε 12 χρόνια ποιμαντορίας στην Μητρόπολή μας. Ποιες σκέψεις σας δημιουργεί αυτό το γεγονός; Ποιος είναι ο απολογισμός αυτών των χρόνων σε λίγες γραμμές;
-Πρίν ἀπαντήσω στήν ἐρώτηση σας θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν πρωτοβουλία σας νά κουβεντιάσουμε μαζί γιά θέματα πού ἴσως ἐνδιαφέρουν τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες  σας καί νά εὐχηθῶ ἡ παρουσία τῆς ἐφημερίδας σας νά εἶναι ἀφορμή γιά περισσότερη Δημοκρατία, γιά ἀνάδειξη προβλημάτων τοῦ Νησιοῦ, μέ τελικό στόχο, νά κινητοποιηθοῦν ὅλοι γιά τήν ἐπίλυση τους.
Καί τώρα στό ἐρώτημά σας γιά τόν ἀπολογισμό τοῦ ἔργου μιᾶς
δεκαετίας στό τιμόνι τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ.
Τήν ἀρχική χαρά, τόν ἐνθουσιασμό, πού εἶναι ἀνθρώπινα συναισθήματα, δικαιολογημένα καί φυσιολογικά, διαδέχτηκε ἡ συνειδητοποίηση τῆς μεγάλης εὐθύνης καί τῆς ἀντίστασης σέ συμφέροντα καί καθεστηκύιες νοοτροπίες. Πρῶτος στόχος καί διαρκής ἡ στελέχωση τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας μέ ἱκανά, ἄξια καί ἱεραποστολικά στελέχη. Δεύτερον, ἡ διατήρησις, ἡ ἀνακαίνισις, ἡ συμπλήρωσις καί ἡ βελτίωσις τῶν ὅσων παρελάβομεν. Καί ἐδῶ ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι τά πράγματα πῆγαν καλά. Συμπληρώθηκαν, βελτιώθηκαν τά δύο Ἐκκλησιαστικά Νοσοκομεῖα, Ὕδρας καί Αἰγίνης. Ἀνακαινίσθηκαν ἐκ βάθρων τά Πνευματικά Κέντρα Ὕδρας (Σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο), Αἰγίνης, Πόρου καί Κρανιδίου. Ἀνακαινίσθηκε τό Ἐπισκοπεῖον, ὁλοκληρώθηκαν Ναοί καί Μοναστήρια καί συνεχίζονται ἀρκετά ἔργα μέ πρῶτο αὐτό τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Τελικά ὁ "ἀπολογισμός" θά γίνει ἐνώπιον τοῦ "φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ", ἐκεῖ θά φανεῖ ἐάν τό ἔργο μας εἶναι ἀπό χρυσάφι καί ἀσήμι ἤ ἀπό χόρτα καί ἄχυρα, καί δέν ξεχνῶ ποτέ τό τοῦ Παύλου "ἐάν κάμετε τά πάντα, καί τότε νά λέτε ὅτι αὐτό πού ὀφείλαμε ἐπράξαμε, τίποτα παραπάνω".
-Διοικείτε μια δύσκολη γεωγραφικά Μητρόπολη που περιλαμβάνει πολλά νησιά που πλέον δεν συνδέονται ακτοπλοϊκά μεταξύ τους αλλά και ένα μέρος από το Νομό Αργολίδος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα ως διοίκηση;

-Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Μητρόπολή μας χωρίζεται σέ ἑπτά διαμερίσματα,∙ πέντε νησιά καί δύο ἐπαρχίες Τροιζηνίας Μεθάνων & Ἑρμιονίδος. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ὅλα νά τα κάνουμε ἐπί ἑπτά. Ἀντιλαμβάνεσθε πόσο δύσκολο εἶναι τοῦτο. Δέν ὑπάρχουν οὔτε στελέχη, οὔτε τά μέσα γιά νά ἀνταποκριθοῦμε ὅπως θά θέλαμε καί στά ἑπτά σημεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό δέ χειρότερο, ἡ Μητρόπολή ἔχει κοπεῖ στά δύο, ἀφοῦ ἡ Αἴγινα δέν συνδέεται πλέον μέ τήν ὑπόλοιπη Μητρόπολη. Οὔτε μιά γενική ἱερατική σύναξη δέν μποροῦμε νά προγραμματίσουμε. Εὐτυχῶς ἡ σύγχρονη τεχνολογία καί ὅλη ἡ πρόοδος τῆς πληροφορικῆς μᾶς διευκολύνει σέ μεγάλο βαθμό στήν ἐπικοινωνία μας.

-Θα μπορούσε η Εκκλησία σήμερα να ηγηθεί μιας εκστρατείας, μιας προσπάθειας για την επίλυση μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας όπως το ακτοπλοϊκό, η μεταφορά ασθενών προς το κέντρο, η ελλιπής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε πολλές περιοχές, η διάσωση και συντήρηση των Καποδιστριακών κτιρίων στην Αίγινα ή της Παλαιάς Χώρας;

-Στό θέμα τῆς ὑγείας εἴμαστε πρωτοπόροι κάνουμε ὅτι μποροῦμε μέ τά δύο Νοσοκομεῖα. Στό θέμα τῆς Αἱμοδοσίας ἔχουμε πρόοδο ἀρκετά μεγάλη, ἀρκεῖ νά σᾶς πῶ ὅτι ὑπάρχει ἐνορία πού συγκεντρώνει 200-250 μονάδες αἵματος ἐτησίως. Πολύ σημαντικό αὐτό καί πρωτοποριακό.
Τά Καποδιστριακά εἶναι κάτι πού χρειάζεται νά παλέψουμε ὅλοι μαζί, χρειάζεται μιά ὁμάδα ἀνθρώπων νά παλεύει μέρα νύχτα. Νά χτυπάει πόρτες, νά κρατεῖ τό θέμα στήν ἐπικαιρότητα καί νά ἀπαιτεῖ. Ὅπως παλαιότερα ἔγινε μέ τήν παληαχώρα καί ἔγινε μιά μικρή πρόοδος σέ ἐλάχιστες ἐκκλησιές.

-Πρόσφατα προχωρήσατε σε αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Αιγίνης το οποίο εποπτεύετε. Αν αναλογιστούμε ότι κατά κοινή ομολογία – το Νοσοκομείο σήμερα όσο ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών – το χρειάζεται η Αίγινα, τι προσβλέπετε με αυτές τις αλλαγές;

-Πρῶτα- πρῶτα θέλω καί δημόσια νά ἐκφράσω τίς θερμές εὐχαριστίες μου στά ἀπερχόμενα μέλη τοῦ Δ.Σ. τά ὁποῖα διέθεσαν χρόνο, κόπο, γνώσεις, ἐμπειρία καί θυσίασαν καί πολλά ἀπό τήν προσωπική τους ζωή. Ἡ ἀλλαγή ἔγινε γιατί προβλέπεται ἀπό τό καταστατικόν καί μέ κριτήρια ἡλικιακά. Ἐλπίζουμε τά νέα μέλη νά εἶναι πιό μεθοδικά, χειρισταί τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, μέ ὄρεξη καί σύγχρονη σκέψη, νά σχεδιάσουν καί νά πετύχουν περισσότερα. Τό Νοσοκομεῖον τό ἔχουμε ἀνάγκη καί πρέπει ὅλοι νά βοηθήσουμε καί νά ἀπαιτήσουμε ἀπό τήν πολιτεία ὅτι μᾶς ὀφείλει στό θέμα τῆς ὑγείας. Ἕνας συμπατριώτης μας χρησιμοποιώντας τίς γνωριμίες του καί ἀγαπώντας τό Νοσοκομεῖο μᾶς ἔφερε τόν Ἀξονικό Τομογράφο. Αὐτός σήμερα εἶναι ὁ νέος Διοικητικός Διευθυντής. Ἄρα τά πρόσωπα παίζουν τεράστιο ρόλο στήν προώθηση καί ἀξιοποίηση τῶν εὐκαιριῶν. Ἐλπίζω λοιπόν στό καλύτερο, χωρίς προσωπικές ἐπιδιώξεις, ἰδιοτέλειες, σκοπιμότητες καί μίζερους ἀνταγωνισμούς.

-Είχατε πει πως είναι στοίχημα για σας η έναρξη της λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Λεουσείου Ιδρύματος στην Αίγινα. Σήμερα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε;

-Τό Λεούσιον εἶναι τό μόνο ἵδρυμα πού παραλάβαμε καί δέν μπορέσαμε ἀκόμη νά ἐπιτύχουμε τήν λειτουργία του.Ἔχει γίνει ἕνα σημαντικό βῆμα. Μετά ἀπό προσπάθειες τεσσάρων ἐτῶν (2008-2012) καί ἀφοῦ παλέψαμε μέ τό θηρίον τῆς γραφειοκρατίας ἐλάβαμε ὅλες τίς ἀπαραίτητες ἄδειες. Ἀπό Ἀρχαιολογία, Δασαρχεῖον, Τοπικό Συμβούλιον κ.λ.π. καί τώρα ἔχουμε στά χέρια μας τήν ἐπίσημη ἄδεια ἀπό τήν Πολεοδομία Πειραιῶς. Ἔχουμε ὁλοκληρωμένο τόν φάκελο της μελέτης. Ἡ Μελέτη κρίθηκε ὥριμη καί εἶναι ἕτοιμη νά μπεῖ στό ΕΣΠΑ. Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν πιέζουμε ἀφόρητα τήν περιφέρειαν Πειραιῶς καί Νήσων. Ἔχουμε ὑποσχέσεις καί περιμένουμε. Τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι ἔχουμε Μελέτη καί αὐτό ὀφείλεται στήν κάλυψη τῆς μεγάλης δαπάνης- πάνω ἀπό 100.000,00€- εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νεκταρίου, πού ἐκάλυψε ὅλο τό ποσό τῆς μελέτης. Χωρίς μελέτη κανένα ἔργο δέν προχωράει. Ἔχουμε μελέτη καί περιμένουμε τήν ἀξιοποίησή της. Προϋπολογισμοῦ 4.000.000,00€. Θά γίνει ἕνα λαμπρό Ἵδρυμα.

-Γίνεστε δέκτης καθημερινά των δυσκολιών επιβίωσης και των προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας. Τι ανάγκες και τι αιτήματα για βοήθεια καταφθάνουν στη Μητρόπολη;

-Δεκάδες καθημερινά οἱ αἰτήσεις. Τά προβλήματα μεγάλα. Ξεπερνοῦν τίς δυνατότητές μας. Ξεκινοῦν ἀπό ἕνα πιάτο φαγητό καί φθάνουν στό νά κινδυνεύει νά χάσει κάποιος τό σπίτι του ἤ νά μήν μπορεῖ νά σπουδάσει ὁ νέος φοιτητής. Ὅ,τι μποροῦμε κάνουμε. Καί τό σπουδαιότερο, στήν Ἐκκλησία καλλιεργοῦμε στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων τήν ἀγάπη, τήν ἀλληλεγγύη, τήν συναντίληψη. Κανείς μοναχικός χωρίς τήν ἔννοια μας, κανείς πεινασμένος. Νομίζω ὅτι ὅλα αὐτά, πού εἶναι ὁ εὐαγγελικός πολιτισμός, πιάνουν τόπο καί ἀνοίγουν δρόμους. Σέ ὅλες τίς περιοχές τά προβλήματα εἶναι τά ἴδια καί στίς πολυάνθρωπες περισσότερα.
-Σε ποια περιφέρεια της Μητροπόλεως τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα; Επειδή και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε πολλές Μητροπόλεις έχουν οργανωθεί πολλά συσσίτια ή τράπεζες συλλογής ρούχων, θεωρείται ότι αυτές οι προσπάθειες αρκούν ή θα μπορούσε η Εκκλησία να κάνει κάτι περισσότερο;
-Θεωρῶ ὅτι τώρα αὐτό εἶναι τό ζητούμενο ἀπό τήν Ἐκκλησία. Βέβαια αὐτό μπορεῖ νά κάνει τήν ἐκκλησία νά φαίνεται σάν μιά κοινωνική ὑπηρεσία. Ὅμως, παράλληλα μέ αὐτά, διασαλπίζουμε καί τό πνευματικό ἔργο πού εἶναι τεράστιον. Εἶναι ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί ἡ καλλιέργεια τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἄνθρωπος χωρίς Χριστό εἶναι τό χειρότερον θηρίον.

-Το παραπάνω θέμα σχετίζεται από πολλούς και με το «αγκάθι» της Εκκλησιαστικής περιουσίας που μένει αναξιοποίητη. Στην Μητρόπολη μας πως έχουν τα πράγματα; Υπάρχει περιουσία, εκτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση;

-Πράγματι, τό θέμα "ἐκκλησιαστική περιουσία"  εἶναι ἀγκάθι καί μάλιστα μεγάλο. Ὄντως στά 10.000 Νομικά Πρόσωπα τά 500 ἔχουν περιουσία καί αὐτή εἶναι Δασική καί ἀγροτολιβαδική. Ἐμεῖς ἔχουμε 50 ἐνορίες. Ἡ μία ἔχει περιουσία, ὡς πρώην Μονή. Οἱ ἐνορίες μας εἶναι πάμπτωχες. Ἄς μου πεῖτε μιά ἐνορία πού ἔχει περιουσία.
Πολλοί ὁμιλοῦν γιά Λαϊκή Περιουσία καί ὅτι ἡ περιουσία ὅ,που ὑπάρχει ἀνήκει στόν Λαό. Ὡραῖα. Συμφωνῶ. Ἀλλά  μήπως ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία δέν ἔχει μέσα της τήν κοινωνική διάσταση; Τήν περιουσία δέν τήν παίρνουν οἱ κληρικοί, ἀλλά πάει στόν λαό. Προτείνω σέ πολλές συζητήσεις καί μέ κρατικές ὑπηρεσίες τό ἑξῆς∙ Ὅπου ὑπάρχει περιουσία νά ὁρισθεῖ διαχειριστική ἐπιτροπή ἀπό ἐκπροσώπους ὅλων τῶν φορέων τῆς κοινωνίας γιά τήν διαχείριση αὐτῆς τῆς περιουσίας γιά συγκεκριμένο σκοπό π.χ. Γιά τήν λειτουργία τοῦ Νοσοκομείου Αἰγίνης. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι φλυαρίες. Μέχρι τώρα ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας 96% καί τοῦ Κράτους, καταληστεύθηκε καί καταπατήθηκε καί τήν νέμονται πάντοτε οἱ "ἔξυπνοι" καί οἱ "παράγοντες" μέ τήν κάλυψη ἤ τίς πλάτες τῶν κομμάτων.

-Τι θα είχατε να απαντήσετε σε όσους λένε ότι «εμείς εδώ έχουμε τα προβλήματά μας, πρέπει να μαζεύουμε λεφτά και να τα στέλνουμε στην Κορέα»;

-Νομίζω ὅτι αὐτό εἶναι μιά στενή ἀντίληψη καί μιά στενοκαρδία. Ἄλλωστε, ἐλεύθερα κανείς διαθέτει τόν ὀβολό του, ὅπου θέλει. Στήν Ἐκκλησία, στό Νοσοκομεῖον, στήν Ἱεραποστολή, στίς πισίνες, στίς ὁμάδες, στό καζῖνο κ.τ.ὅ.

-Σε όλα τα χρόνια της ιερατικής σας διακονίας είχατε μια πολύ καλή σχέση με τους νέους. Σήμερα αφουγκράζεται  τα προβλήματά τους; Πως η Εκκλησία σήμερα μπορεί να βοηθήσει ένα νέο παιδί;

-Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κάτι γενικό καί ἀόριστο. Ὁ κάθε ποιμένας ξεχωριστά πρέπει νά ἔχει ἀγάπη. Πίσω ἀπό κάθε ὄμορφο πρᾶγμα κρύβεται ἡ ἀγάπη. Πίσω ἀπό τήν καλή σχέση δύο ἀνθρώπων κρύβεται ἡ ἀγάπη, πίσω ἀπό ἕνα καλοστρωμένο τραπέζι κρύβεται ἡ ἀγάπη, πίσω ἀπό μιά εὐτυχισμένη οἰκογένεια κρύβεται ἡ ἀγάπη, πίσω ἀπό ἕνα ὡραῖο ἔργο κρύβεται ἡ ἀγάπη. Ἔτσι καί ἐδῶ χρειάζονται ὑπομονή, κατανόηση, ἐλευθερία, ἀγάπη, θυσία, δόσιμο.

-Εάν ένα βράδυ σας κτυπούσε την πόρτα σας ένα παιδί που ψάχνει τη δόση του, ποια θα ήταν η αντίδρασή σας;

-Μοῦ ἔτυχε καί τοῦ ἔδωσα νά πάρει τήν δόση του. Δέν εἶναι ἐκείνη ἡ ὥρα, ὥρα γιά κήρυγμα. Σέ ἄλλες ὧρες καί μέ ἄλλο τρόπο μπορεῖς νά βοηθήσεις τούς νέους. Μέ πόνο καί ἀγάπη. Καί κυρίως πρέπει νά προλαμβάνουμε. Νά δώσουμε νόημα ζωῆς. Καί κυρίως νά μήν εἴμαστε ὑποκριτές.

-Αυτά τα δώδεκα χρόνια που είστε επίσκοπος έχετε εμπλουτίσει την τοπική Εκκλησία με νέους και μορφωμένους ιερείς. Ποια η πρώτη συμβουλή και προτροπή που δίνετε σήμερα σε έναν νέο ιερέα;

-Νά ἔχει φόβο Θεοῦ. Ἱεραποστολική συνείδηση. Ἀγάπη σέ αὐτό πού κάνει καί συγχωρητικότητα γιά τά ὁποιαδήποτε ἀρνητικά σχόλια πού θά ἀκούσει. Πάντα νά ἀφήνει γέφυρες ἐπικοινωνίας καί μέ τούς σταυρωτές του, λέγοντας "ἄφες αὐτοῖς". Δέν εἶναι μικρό πρᾶγμα αὐτό. Ἐμένα πολύ μοῦ ἀρέσει καί μέ τούς σταυρωτές μας νά ἀφήνουμε γέφυρες ἐπικοινωνίας.

-Πως οραματίζεστε την ενορία του μέλλοντος;

-Ἡ Ἐνορία μιά ζεστή ἀγκαλιά γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἐνορία, δηλαδή οἱ ἐνορῖτες, σάν μιά πολύβουη κυψέλη, νά σκορποῦν παντοῦ τό γλυκύτατο μέλι τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς, σέ κάθε σπιτάκι σέ κάθε γωνιά. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς φανατισμούς καί ζηλωτισμούς, μέ πνεῦμα χαρᾶς καί συνεργασίας. Τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός.

Σᾶς Εὐχαριστῶ.