Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΑΕΚ (1-25) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Ο Εμπορικός-Βιοτεχνικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Κρανιδίου προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις  που απασχολούν  1-25 άτομα.
Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, θα είναι διάρκειας 32 ωρών και στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα, (160€ σύνολο) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Α) Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,24%) για τα έτη 2015-2016 και απασχολούν 1-25 άτομα εργαζόμενους. Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλαν και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.
Β) Ανεξάρτητοι ενδιαφερόμενοι μέσω του Εργατικού Κέντρου.
Θέμα Σεμιναρίου:
Εξυπηρέτηση πελατών στις νέες συνθήκες και υγιεινή και ασφάλιση στο χώρο εργασίας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων μέσω των επιχειρήσεων:

1)     Αίτηση συμμετοχής & Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης.
2)     Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  για κάθε καταρτιζόμενο
3)     Νόμιμο παραστατικό αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του εργαζόμενου.
4)     Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΙΚΑ και εκτύπωση των θεωρήσεων για το έτος 2016 (διάστημα από 01/3/2016 έως 28/2/2017).
5)     Φωτοαντίγραφο εντύπου απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΙΚΑ.
6)     Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια εργασίας.
7)     Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων στη σελίδα που φαίνεται καθαρά το
όνομα του δικαιούχου και ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Πληροφορίες – Ενημέρωση στα τηλέφωνα:
6948504521 κατά τις πρωϊνές ώρες (9:00 π.μ – 1:30 π.μ) και
6971566617 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες
Κατάθεση αιτήσεων:
Στην καφετέρια «Παναγιώτη Λυγερού» καθημερινά από τις 9:00 π.μ – 1:30 π.μ από
Δευτέρα 3/10/2016 – Τετάρτη 12/10/2016