Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Οι μαθητές του γενικού ενιαίου Λυκείου Ερμιόνης πραγματοποιούν κατάληψη του σχολικού κτιρίου σήμερα 25 Οκτωβρίου ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους , τα οποία αφορούν την έλλειψη παγίων και ουσιαστικών λειτουργικών αναγκών .
Πιο συγκεκριμένα:

 - Απουσία εκπαιδευτικού προσωπικού . 
Ύπαρξη 21 κενών διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα δεν διδάσκεται εδώ και 2 μήνες (Αρχές Οικονομικής Θωρίας ) 

- Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή ( μη ύπαρξη απαραίτητου εξοπλισμού στο εργαστήριο φυσικής χημείας και υπολογιστών στο εργαστήριο πληροφορικής) . Σε μία εποχή κατά την οποία ή τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς δεν είναι δυνατό τα σχολεία να στερούνται τον εκσυγχρονισμό. Οι μαθητές είναι

αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους .

 Αντιλαμβάνονται ωστόσο τις υποχρεώσεις τους και η κατάληψη θα πάψει λόγω 28ης Οκτωβρίου. 

Παρόλα αυτά θα συνεχιστεί από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου εάν δεν ληφθούν κάποια μέτρα για την ικανοποίησή των αιτημάτων τους . 

Σήμερα που ή κοινωνία και οι οικογένειές μας
υφίστανται τα δεινά μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, απαιτείται η ευαισθησία όλων όσων εμπλέκονται με τη λειτουργεία των σχολείων και την αταλάντευτη κατεύθυνση προάσπισης και ενίσχυσης της δωρεάν παιδείας και του δημοσίου σχολείου. Απαιτούμε άμεσα την ευαισθησία των οργάνων που διοικούν τα σχολεία ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα και να επιστρέψουμε στις σχολικές τάξεις. Αγώνας για το δικαίωμα στη μόρφωση και για την διατήρηση και ενίσχυση της δωρεάν παιδείας και του δημόσιου Σχολείου. 

-Το παραπάνω κείμενο εκπροσωπεί τις απόψεις τόσο των ατόμων του δεκαπενταμελους, όσο και των μαθητών του γενικού λυκείου Ερμιόνης. 

eikonoskopionews