Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΤΟΥΣ 2016

Κρανίδι, 02-11-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. το Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή με βάση το άρθρο 19 του ιδρυτικού νόμου των Δ.Ε.Υ.Α. (Ν. 1069/1980, Φ.Ε.Κ. Α'/191). Το 16σέλιδο έντυπο στάλθηκε με τους λογαριασμούς του 2ου τετραμήνου 2016 (περίοδος 2016/02) και περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες προς ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και συγκεκριμένα:
  • Τα στοιχεία σύστασης και λειτουργίας
  • Τα στοιχεία των δικτύων ύδρευσης και τα έργα, τις συντηρήσεις και τις επισκευές που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά
  •  Τα στοιχεία των δικτύων αποχέτευσης και της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)
  • Τα ισχύοντα τιμολόγια τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα
  • Τον ετήσιο απολογισμό της οικονομικής κατάστασης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (Ισολογισμός Χρήσης 2015), που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τα πάγια στοιχεία και τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης.
  • Τα κύρια στοιχεία του νέου Κανονισμού Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Πάλλης