Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Γιάννης Γκιόλας: Μεγάλες ενισχύσεις στη μεταποίηση εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γιάννης Γκιόλας:     Μεγάλες ενισχύσεις  στη    μεταποίηση εμπορία  και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Από το  γραφείο του βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη  Γκιόλα έγινε γνωστό ότι έχει ήδη αναρτηθεί στην διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  το σχέδιο Υπουργικής  Απόφασης  για το σημαντικό Μέτρο 04 του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης  που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/metapoiisi
Επειδή η κατανομή αυτών των πόρων είναι σημαντική για την παραγωγική ανασυγκρότηση και προβλέπονται ποσοστά ενίσχυσης έως και 75% πχ στα Νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης και Ευβοίας, είναι σημαντικό να συμβάλλουν  όλοι και όλες  με προτάσεις βασισμένες στην πραγματικότητα των περιφερειών, ιδιαίτερα όσον αφορά στα γεωργικά προϊόντα και ενισχυόμενους κλάδους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεταποίηση που μπορεί να μην περιλαμβάνονται στην Υπουργική απόφαση  .


Ενισχυόμενοι κλάδοι
Οι επιλέξιμοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο κάθε Δράσης έχουν ως εξής:
α) Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός
του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν). Η Δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία  πρώτης ύλης εντός παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ στους παρακάτω τομείς:
αα) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία,
χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το
κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
ββ) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί,
γιαούρτη)
γγ) Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
δδ) Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)
εε) Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και
γουνοφόρα ζώα)
στστ) Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
ζζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
ηη) Οίνος
θθ) Οπωροκηπευτικά
ιι) Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
ιαια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιβιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
ιγιγ) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές
πρώτες ύλες)
β) Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός
του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι εξής κλάδοι:
αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
ββ) Ζυθοποιία
γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
δδ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
εε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων
10
στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής
προέλευσης
ζζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων
κοσμετολογίας και διατροφής,
ηη) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
θθ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
ιι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)
ιαια) Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες
ιβιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού)
Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης θα
πρέπει να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντος του Παραρτήματος Ι της  Συνθήκης (γεωργικό προϊόν) και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που  θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός  παραρτήματος Ι.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθούν στην παραπάνω δράση είναι, είτε
να διαθέτουν οι ίδιοι την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού
προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, είτε να την αιτούνται στο πλαίσιο
του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του
μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της
δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.
Σε περίπτωση που ο εν δυνάμει δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για
την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο που
υποβάλλεται για ενίσχυση είναι δυνατόν να περιέχει δαπάνες που αφορούν μόνο τη  δεύτερη μεταποίηση του προϊόντος αυτού.
γ) Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
από επαγγελματίες αγρότες
αα) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών
και προϊόντων με βάση το κρέας, )
ββ) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί,
γιαούρτi)
γγ) Οίνος – Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων,
ποτών)
δδ) Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)
εε) Ζυθοποιία
στστ) Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων
διατροφής
ζζ) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή
αιθέριων ελαίων)
ηη) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές
πρώτες ύλες)
θθ) Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
ιι) Επεξεργασία καπνού.
Στους ανωτέρω τομείς ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση τόσο μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ανά τομέα όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την κατανομή των πόρων στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/metapoiisi/ependiseis/1123-photogarely          Παρακαλούμε επειδή η διαβούλευση λήγει 14/11 να έχουμε την συμβολή σας μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 10/11/2016.