Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Η έρευνα του ΙΓΜΕ και τα συμπεράσματά της

Είπαμε το ΙΓΜΕ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθότι διεθνές το κύρος του.

Η έρευνα του ΙΓΜΕ και τα αποτελέσματά της οδηγούν στα παρακάτω συμπεράσματα:

1. Στο έδαφος πολύ κοντά και γύρω από το σύνολο των χωματερών στον Σταυρό δεν παρατηρείται ρύπανση. Άρα δεν χρειάζεται καμία μελέτη αποκατάστασης ή απορρύπανσης αυτού του εδάφους.
2. Τα πέριξ υπόγεια νερά δεν τα θεωρεί ρυπασμένα και μάλιστα με ρύπανση που έχει την πηγή της στους ΧΑΔΑ του Σταυρού. Άρα δεν χρειάζονται μέτρα.
3. Η διαπίστωση ιχνοστοιχείων αποδίδεται κυρίως στη φύση του εδάφους και των πετρωμάτων.
4. Κυρίως για τα Δίδυμα επισημαίνει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα (λύματα, κτηνοτροφία, χρήση λιπασμάτων, εντατική καλλιέργεια), όμως και φυσικά αίτια (στασιμότητα νερών, βάθος υδροφόρου ορίζοντα) επηρεάζουν δυσμενώς τα υπόγεια νερά. Εντοπίζει ιδιαιτερότητα στα πετρώματα και το έδαφος των Φούρνων και την συσχετίζει με τα ιχνοστοιχεία των αναλύσεων. Προτρέπει την επανάληψη των αναλύσεων στη γεώτρηση των Φούρνων με το αυξημένο εξασθενές χρώμιο.
5. Επισημαίνει ότι το ξερό κλίμα, το ότι από το Σταυρό δεν περνούν ρέματα, η μικρή ποσότητα των απορριμμάτων, το είδος τους, η γεωλογία των πετρωμάτων, συμβάλλουν στην δημιουργία "ζουμιών", που όμως ρέουν στα ρέματα και πολύ λίγο εισχωρούν στα υπόγεια νερά. Και τα ζουμιά δημιουργούνται μόνον με το νερό μιας δυνατής βροχής και εξατμίζονται γρήγορα.
6. Εμμέσως πλην σαφώς αποδέχεται ότι τα συσκευασμένα απορρίμματα, όσα δεν έχουν διαλυθεί δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν και πρέπει να τα διαχειριστούμε επί τόπου.

Άρα στη μελέτη αυτή θα στηριχθεί η Μελέτη Αποκατάστασης του συνόλου των ΧΑΔΑ του Σταυρού. Στο τέλος μάλιστα τονίζει ότι είναι καλό η Αποκατάσταση να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αφήνει αμφιβολίες στους δημότες για την ορθότητα του όλου εγχειρήματος.

Τα ως άνω κατάλαβα διαβάζοντας την Μελέτη - Έρευνα του ΙΓΜΕ. Ναι μεν η μελέτη έχει άκρως εξειδικευμένα κεφάλαια, αλλά τα συμπεράσματά της είναι σαφή και απλά.


Βασίλης Γκάτσος