Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

ΦΑΣΙΑΝΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ«Φασιανοί στη σαβάνα», αυτόν τον, προφητικό, τίτλο έχει το γλυπτό από μέταλλο που έπλασε ο εικαστικός Γκάρι Γκρεφ. Το έργο έχει ύψος σαράντα ποδών, βρίσκεται στο κράσπεδο που χωρίζει τα δύο κυκλοφοριακά ρεύματα στον αυτοκινητόδρομο «Εντσάντεντ», στη Βόρεια Ντακότα. Στην ίδια περιοχή σύντομα θα ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος του φασιανού.


ΕΘΝΟΣ