Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Σχέδιο "Σωτηρία" Μνήμη και Ασθένεια στον Εικαστικό Λόγο

"Μια κατάρα βαραίνει απ τον πόλεμο και δώθε,προ παντός την Ελλάδα.Η φθίση. Υγεινολόγοι, γιατροί,εφημερίδες φωνάζουν κάθε μέρα για τη φρικτη αυτή αρρώστεια .Κάμποσα νούμερα τρομακτικά έχουν υψωθεί επάνω στον ελληνικό ουρανό σα φοβέρα για ολόκληρο το έθνος αυτό,που πληρώνει την κρατική και κοινωνική αθλιότητα με τόσους νεκρούς.Διακόσιες πενήντα χιλιάδες λογαριάζονται οι φθισικοί στην Ελλάδα!Είκοσι ως εικοσιπέντε χιλιάδες μονάχα πεθαίνουν κάθε χρόνο απο την καταραμένη αυτή αρρώστεια"
  Κώστας Στουρνάς 1936 στο βιβλίο του που ρίχτηκε στην πυρά απο την φασιστική κυβέρνηση Μεταξά και εκδόθηκε πρόσφατα απο τον σύλλογο φίλων περιθαπλομένων του νοσοκομείου Σωτηρία.
  Ο σύλλογος αυτός και η Ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με 142 καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη θεματική έκθεση "Το Σχέδιο 'Σωτηρία"
 Η τέχνη μέσα στο νοσοκομείο αποτελεί ένα απο τα πιο ενδιαφέροντα προγγράματα εφαρμογής των εικαστικών τεχνών σε δημόσιους χώρους
 Είναι απο τις λίγες φορές που ένα εικαστικό γεγονός ανοίγεται με τόσο μεγάλη ένταση στην κοινωνία και μάλιστα σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως αυτός ενός νοσοκομείου.
Περισσότερα εδώ   photorama

(Πρόταση της Έλλης Βασιλάκη)