Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

« Σας εύχομαι, τώρα που τέλειωσαν οι πόλεμοι να ευτυχήσετε με ειρήνη. Όλοι οι θνητοί από δω και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός μονιασμένος,για την κοινή προκοπή. Θεωρήστε την οικουμένη πατρίδα σας, με κοινούς τους νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι ανεξάρτητα φυλής. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους,όπως κάνουν στενοκέφαλοι σε Έλληνες και βαρβάρους.
Δεν μ' ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν.Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο –την αρετή. Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε ποτέ στα όπλα, παρά θα τις λύνετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. Το Θεό δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό Πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με την ζωή που κάνουν τα αδέλφια στην οικογένεια. Από μέρους μου σας θεωρώ όλους ίσους, λευκούς η μελαψούς και θα ήθελα να μην είστε απλοί μόνον υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά όλοι μέτοχοι, όλοι συνεταίροι. Όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να συντελεστούν αυτά που υπόσχομαι. Τον όρκο που δώσαμε με την σπονδή απόψε κρατήστε τον σαν συμβόλαιο αγάπης».

Όρκος Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Είναι ο όρκος που έδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος στο συμπόσιο των εθνών της κοινοπολιτείας του το 324 π.χ. στην πόλη Ωπη.