Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Όμιλος Τσοκανή, στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας Δευτέρα 24/1/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κρανίδι,20/1/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αρ. Πρωτοκ. 557  ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
2η Συνεδρίαση ΠΡΟΣ Τ..ν κ. …………………………… ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10
στις 24/1/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20: 00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο : Σχετικά με ορισμό αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας. ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής έργων για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός Επιτροπής ελέγχου στοιχείων για την απόδοση στον Δήμο Ερμιονίδας ,διαφόρων τελών για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων και Απευθείας Ανάθεση Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ , για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 8ο: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε άλλα έντυπα για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 9ο: Εγγραφή του Δήμου ως Συνδρομητή στην «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ».
ΘΕΜΑ 10ο: Σχετικά με παράταση προγραμματικής σύμβασης ,ανάμεσα στον Δήμο Ερμιονίδας και στον Ο.Α.Ε.Δ.
ΘΕΜΑ 11ο :Σχετικά με αλλαγή επωνυμίας του Δήμου μας, στην κινητή τηλεφωνία και ορισμός υπευθύνου για την χρήση αυτής.
ΘΕΜΑ 12ο: Σχετικά με αλλαγή επωνυμίας της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης ΘΕΜΑ 13ο :Ορισμός Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης
ΘΕΜΑ 14ο: Σχετικά με υπόμνημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος «ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ».
ΘΕΜΑ 15ο: Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του Α΄Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου.
ΘΕΜΑ 16ο:Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Φούρνων .
ΘΕΜΑ 17ο:Σχετικά με αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Συνεργασίας Ερμιονίδος για παραχώρηση χώρου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ