Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Αμμοχάλικο beach. Ένα παλαιότερο αλλά επίκαιρο, άρθρο της Καθημερινής για τα σχέδια ΤΣΟΚΑΝΗ

(Πατήστε δυο φορές το κείμενο για να ανοίξει)