Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Το HYDRA BEACH και το PORTO HYDRA, αντιδρούν..

 Δυο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες το HYDRA BEACH  και το PORTO HYDRA με κοινή επιστολή παίρνουν θέση εναντίον της δραστηριότητας, φορτοεκφόρτωσης  αδρανών υλικών στην περιοχή.
 "Οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι κάθετα αρνητικές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί θα τις επηρέαζε
άμεσα με ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις.." αναφέρουν.

 
Porto Hydra