Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

3 6 π α ρ τ ι τ ο ύ ρ ε ς γ ι α ό λ ο υ ς . Νέο βιβλίο

3 6  π α ρ τ ι τ ο ύ ρ ε ς  γ ι α  ό λ ο υ ς 
Έτσι ονομάζεται ένα νέο βιβλίο Μουσικής, έκδοση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Υμηττού, όπου Έλληνες συνθέτες, παλαιοί και νέοι, πρωτοπορούν και …προκαλούν παρουσιάζοντας μουσικά τους έργα κατάλληλα για παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Είναι,πραγματικά, μια διαφορετική προσέγγιση της Μουσικής, γιατί και τα άτομα με αναπηρία δεν υπολείπονται των άλλων ατόμων ούτε σε μουσική ευαισθησία ούτε σε μουσικές δυνατότητες. Στο βιβλίο περιέχονται, επίσης, σενάρια διδασκαλίας, όπως παρουσιάσθηκαν σε σχολεία κωφών (ομαδικά) και σε παιδιά με αυτισμό (ατομικά), καθώς και άλλες καινοτόμες προτάσεις.
Τα μουσικά έργα, οι εκτελέσεις και τα διδακτικά σενάρια εμπεριέχονται σε C.D. που συνοδεύει το βιβλίο για να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι. Βιβλίο και C.D. προσφέρονται δωρεάν.
Εννεαμελής επιστημονική–καλλιτεχνική επιτροπή είχε την ευθύνη της επιλογής, επιμέλειας και έκδοσης του έργου. Στην επιτροπή συμμετείχαν άνθρωποι των Γραμμάτων και της Τέχνης, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Μουσικολόγοι και Μουσικοθεραπευτές. Μέλος της επιτροπής ήταν και ο συμπολίτης μας Γιάννης Σπετσιώτης ως Ε.Τ. Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Μουσικοπαιδαγωγός.