Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Η συνέχεια για το νερό

Του Βασίλη Γκάτσου
Περιμένοντας το καλό νερό του Ανάβαλου και των φραγμάτων.
Ως τότε .... νεροπόλεμος.
Έστω ότι διαθέτουμε νερό Α ποιότητας με αγωγιμότητα 365 μS/cm και Χλωριόντα 17 mgr/lt.
Και ένα νερό υφάλμυρο Β ποιότητας με αγωγιμότητα 4000 μS/cm και Χλωριόντα 1300 mgr/lt το οποίο έχει προέλθει από είσοδο θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.
Το πρώτο που παρατηρούμε είναι ο λόγος αγωγιμότητας προς Χλωριόντα:
Νερό Α ποιότητας: 365/17 = 21.47
Νερό Β ποιότητας: 4000/1300 = 3.07
Κανούμε τις εξής μείξεις:
1 μέρος νερό Β ποιότητας + 1 μέρος Α ποιότητας. Η αγωγιμότητα θα είναι 2185 και τα Χλωριόντα 685 και ο λόγος: 3.19
1 μέρος νερό Β ποιότητας + 2 μέρη Α ποιότητας. Η αγωγιμότητα θα είναι 1576 και τα Χλωριόντα 445 και ο λόγος: 3.54
1 μέρος νερό Β ποιότητας + 3 μέρη Α ποιότητας. Η αγωγιμότητα θα είναι 1273 και τα Χλωριόντα 338 και ο λόγος: 3.77


Είναι λοιπόν λογικό, επειδή προσθέτουμε όλο και περισσότερο νερό Α ποιότητας ο αριθμητής του κλάσματος να μειώνεται όμως ο παρανομαστής μειώνεται ταχύτερα.
Η ανάλυση που δίνεται λοιπόν στις 26-1-2011 είναι νερό από βρύση και έχει αγωγιμότητα 5130 μS/cm και Χλωριόντα 1539 mgr/lt. Και λόγο: 3.33. Είναι νερό από κάποια γεώτρηση στη Χερσόνησο Κρανιδίου, όπου έχει εισχωρήσει θάλασσα και γι’ αυτό τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με το νερό Β ποιότητας που μιλήσαμε στο πιο πάνω υπολογισμό.
Η ανάλυση που δίνεται στις 18-12-2006 είναι νερό από βρύση και έχει αγωγιμότητα 1328 μS/cm και Χλωριόντα 237 mgr/lt. Και λόγο: 5.60. Άρα το νερό αυτό δεν πρέπει να προέρχεται από τοπική γεώτρηση, αλλά από ανάμειξη τοπικής γεώτρησης με ένα πολύ καλό νερό σαν την Α ποιότητα που μιλήσαμε στο πιο πάνω υπολογισμό, δηλαδή σαν το νερό που έφερνε το πλοίο στο Κρανίδι.
Υπενθυμίζουμε ότι το όριο στην αγωγιμότητα για να είναι πόσιμο το νερό είναι 2500 μS/cm και για τα Χλωριόντα 250 mgr/lt.
Το Κρανίδι λοιπόν γύρω στο 1999 – 2006 δεν είχε πια γεωτρήσεις που να δίνουν νερό πόσιμο, δηλαδή το νερό τους ήταν πάνω από τα όρια.
Φέρνοντας λοιπόν καλό νερό από τη Λέρνη, έκανε μείξη ώστε να δίνει στην κατανάλωση νερό περίπου στα όρια. Έτσι αντί να δίνει καλό νερό για λίγες μέρες και μετά πολύ κακό νερό από γεωτρήσεις, με τη μείξη έδινε ένα νερό περίπου σταθερό αλλά στα όρια του πόσιμου. Έτσι έκανε και σχετική οικονομία, γιατί το νερό από τη Λέρνη ήταν πολύ ακριβό.
Άρα οι δύο αναλύσεις δεν είναι συγκρίσιμες και δεν βγάζουν κανένα συμπέρασμα.
Επίσης κανένα συμπέρασμα δεν βγαίνει για το μικροβιολογικό φορτίο, αφού και τα δύο νερά προέρχονται από βρύση, δηλαδή μετά τη χλωρίωση που σκοτώνει τους μικροοργανισμούς. Αν προέρχονταν κατευθείαν από γεωτρήσεις μπορεί να υπήρχε διαφοροποίηση.
Για λόγια του αέρα χάριν εντυπώσεων (η κάκιστη πολιτική) και τίποτα άλλο.
Η νυν διοίκηση μέσω της Προέδρου της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας μας πληροφόρησε ότι στην εν λόγω υπηρεσία βρήκε μεγάλη ακαταστασία (χωρίς να μας πει τι γινότανε όταν ανήκε στην παράταξη του κυρίου Σφυρή). Στο γραφείο υπήρχαν πεταμένοι φάκελοι κ.λ.π., χωρίς να μας πει ότι έλειπαν στοιχεία και καταγραφές.
Νυν Διοίκηση του Δήμου Ερμιονίδας και της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας: Δώσε στη δημοσιότητα της καταγραφές που η ΔΕΥΑ Κρανιδίου είχε κατά την περίοδο 1999 – 2006, για ποιότητα νερού και μείξεις και τα οικονομικά του νερού. Δώσε και ό,τι στοιχεία βρήκες για την περίοδο 2006 – 2011.
Νυν Αντιπολίτευση: Δώσε από τη μεριά σου τα ως άνω στοιχεία.
Αν αυτό το πράξετε, ασκήσατε και ασκήτε διοίκηση, έστω και με ελλείψεις.
Αν δεν το πράξετε, μας γράφετε κανονικά και μας θεωρείτε ως κουτόφραγκους που μόνο για την ημέρα των εκλογών χρειαζόμαστε.
Για μένα το πλέον πιθανό είναι ένας υδραυλικός να κανόνιζε τις μείξεις του νερού, να έκανε χλωρίωση με το μάτι ή με κανονικό μηχάνημα χλωρίωσης, και από καιρού εις καιρόν να έπαιρνε δείγματα προς ανάλυση. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό το αρχείο της ΔΕΥΑ Κρανιδίου να είχε μόνον αναλύσεις και όχι άλλες καταγραφές ημερολογιακών κινήσεων του κάθε αρμόδιου και της κάθε βάρδιας. Μακάρι ως προς αυτό να διαψευστώ.

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος