Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

ΠΗΓΗ
Σε καλό δρόμο και απόλυτα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα βρίσκεται η μελέτη «Έργων Μεταφοράς και Διανομής Νερού Άρδευσης από Δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Αργολίδας». Αυτό προέκυψε κατά τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη με τους μελετητές του έργου. Σημειώνεται ότι η μελέτη ανατέθηκε τον Ιανουάριο του 2011 με την υπ’αριθ.6348/24.01.2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 2013».

 Ποιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή έργων απόληψης νερού από την υφιστάμενη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή του Ναυπλίου και τη μεταφορά και διανομή του στην περιοχή της Ερμιονίδας, για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών, σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου. Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η εκπόνηση της Μελέτης στα στάδια της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης.Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης έχει ορισθεί σε είκοσι τρεις (23) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, (10.05.2011) συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων και της τελικής έγκρισης (χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης : 20 μήνες, χρονικό διάστημα ενδιάμεσων και τελικής έγκρισης:3 μήνες).

Σε ότι αφορά ειδικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης (μέσω Δρεπάνου), παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
Τα απαιτούμενα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 αντλιοστασίων (ενός Κεντρικού και ενός ενισχυτικού της πίεσης – booster), 3 αναρρυθμιστικών δεξαμενών και την δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στο πέρας του έργου, χωρητικότητας 9.000μ3
Η απόληψη του νερού προβλέπεται στο πέρας της υφιστάμενης διώρυγας του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου (παραπλεύρως του υφιστάμενου αντλιοστασίου Ιρίων), από την οποία θα διατίθεται παροχή 2.500 μ3/ώρα.
Στη συνέχεια το νερό θα ανυψώνεται με άντληση στην αναρρυθμιστική δεξαμενή στην περιοχή του Δρεπάνου και στη συνέχεια με νέα άντληση στην αναρρυθμιστική δεξαμενή στην περιοχή των Ιρίων. Από τη δεξαμενή Ιρίων το νερό θα ρέει δια βαρύτητας έως το πέρας του έργου, στην περιοχή της Κοιλάδας.
Η χάραξη του αγωγού προβλέπεται να ακολουθήσει υφιστάμενους δρόμους στο σύνολο της διαδρομής, μήκους 44.930 χλμ.