Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Ναυπηγείο Γεωργίου Κοτταρά

Καραβόσκαρο Παπαφράγκου, αν θυμάμαι καλά.


Τα Μαντράκια στις δόξες τους (τις τελευταίες).

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος