Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Πως πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας 2014

Οι φορολογούμενοι κάτοχοι ΙΧ  μπαίνουν στην εφαρμογή              https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/login.do  

Α) με τον Α.Φ.Μ  ή τον κωδικό τους , 
Β) πληκτρολογούν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (αυτοκινήτου κ.λ.π) 
Γ) αναζήτηση
Δ) επιτυχής  αναζήτηση 
Ε) εκτύπωση 
και αφού εκτυπώσουν το έντυπο των Τελών Κυκλοφορίας το  πληρώνουν μέχρι 31.12.2013 (εμπρόθεσμα) 
στην Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τα τέλη κυκλοφορίας διπλασιάζονται, και δεν διατίθενται όπως και πέρσι αυτοκόλλητο ,αλλά φυλάσσεται στο όχημα η απόδειξη πληρωμής.
Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2014 προσκομίζοντας στα ΕΛΤΑ μόνο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους.
 
 Τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων για το 2014:
Από   51 κ.ε. μέχρι  300 κ.ε.   22 ευρώ
Από  301 κ.ε. μέχρι  785 κ.ε.    55 ευρώ
Από  786 κ.ε. μέχρι 1.071 κ.ε.  120 ευρώ
Από 1.071 κ.ε. μέχρι 1.357 κ.ε.  135 ευρώ
Από 1.358 κ.ε. μέχρι 1.548 κ.ε.  240 ευρώ
Από 1.549 κ.ε. μέχρι 1.738 κ.ε.  265 ευρώ
Από 1.739 κ.ε. μέχρι 1.928 κ.ε.  300 ευρώ
Από 1.929 κ.ε. μέχρι 2.357 κ.ε.  660 ευρώ
Από 2.358 κ.ε. μέχρι 3.000 κ.ε.  880 ευρώ
Από 3.001 κ.ε. μέχρι 4.000 κ.ε. 1.000 ευρώ
Από 4.001 κ.ε. και άνω          1.320 ευρώ