Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

μηνύματα αναγέννησης

Οι μικρές αμυγδαλιές στο Καταφύκι άνθισαν και φέτος, η φύση  μας στέλνει  μηνύματα αναγέννησης... 

Καλή Κυριακή!