Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας Δελτίο τύπου

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΙΖΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σ.Ε.Δ.Ε.) ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 

Αποκαλυπτική  είναι η έκθεση των Επιθεωρητών Δημοσίων έργων, την οποία  είχαν προκαλέσει με καταγγελίες τους ο κ. Καμιζής  και η τωρινή πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κα. Αλεβίζου.                                                                                                                              

Έκρυβαν την έκθεση των επιθεωρητών από τον Ιανουάριο του 2012, η οποία αφενός μεν δικαίωνε τις δικές μου ενέργειες σαν Δήμαρχο Κρανιδίου, αλλά επέρριπτε ευθύνες στους υπευθύνους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τους Διαχειριστές της  Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς η τότε Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν διαχειρίστηκε ούτε ένα ευρώ για την εργολαβία όπως ισχυριζόταν το επιτελείο του κ Καμιζή προεκλογικά(αλλά και τα τριάμισι χρόνια της θητείας του ακόμα και μέχρι σήμερα). Όπως προκύπτει, τον έλεγχο του έργου και των χρημάτων είχε αποκλειστικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ..        
Η έκθεση των επιθεωρητών στο Κεφάλαιο Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ αναφέρει τους  λόγους που χάθηκε το έργο και απεντάχθηκε το 2011.

                                           

Συνεπώς το έργο χάθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Περιφερειάρχης ήταν ο κ Χατζημιχάλης και είχε καταγγελθεί από εμένα προσωπικά ως  Δήμαρχο Κρανιδίου, επώνυμα η προσπάθεια σταματήματος  του έργου από τους υπεύθυνους  της Διαχειριστικής Αρχής, οι οποίοι παρακώλυαν και ζητούσαν <<αμοιβή διευκόλυνσης>> κατά δήλωση του εργολάβου για να τον πληρώσουν και να συνεχιστεί το έργο της αποχέτευσης. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω κατήγγειλα σε συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ της Αργολίδας, που έδωσα τον Απρίλιο του 2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, δίνοντας ονόματα και διευθύνσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  Παρόλες τις επώνυμες καταγγελίες μου, ο τότε Περιφερειάρχης
δεν προέβη ούτε καν σε ένορκη διοικητική εξέταση των υπευθύνων. Ο ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας αναφέρεται στην έκθεση των Επιθεωρητών αλλά και στα έγγραφα του Ταμείου Συνοχής προς την Περιφέρεια.                                                                              

Υπεύθυνη ήταν επίσης  και η Διευθύνουσα Υπηρεσία, των οποίων  οι αμέλειες  απετέλεσαν τον ουσιαστικό λόγο όχι μόνο της καθυστέρησης του έργου αλλά και της διάλυσης της εργολαβίας, τη στιγμή που ο εργολάβος δεν πληρώθηκε ούτε ένα ευρώ για το έργο που είχε εκτελεστεί.        Δηλαδή : α) αγωγός μεταφοράς λυμάτων από Πόρτο Χέλι έως Κρανίδι   

β) αγωγός μεταφοράς λυμάτων από Κοιλάδα έως εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού               

γ) κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου της ανατολικής πλευράς Πόρτο Χελίου από Αλκυών έως Nautica Bay και μέχρι ΔΕΠΟΣ                                                                

δ) κατασκευή αντλιοστασίων και φρεατίων.                                                                                

Για τα παραπάνω ο εργολάβος απαίτησε την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου και την πληρωμή του, η οποία αποτελεί την βλάβη του δημοσίου καθώς όχι μόνο δεν πληρώθηκε αλλά και τυχόν ελαττώματα ήταν διαπιστωμένα σαν επουσιώδη σύμφωνα με την έκθεση των Επιθεωρητών του ανωτέρω εγγράφου.                                  

Και ερχόμαστε τώρα στις ευθύνες που έχει η νυν Δημοτική Αρχή του κ. Καμιζή και η Πρόεδρος του φορέα (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) κα. Αλεβίζου, οι οποίοι έπρεπε να προβούν από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων τους  σε ενέργειες που θα εξασφάλιζαν την συνέχιση του έργου. Ενέργειες που αναφέρονται στην έκθεση των Επιθεωρητών Κεφάλαιο Β, ΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ακολουθεί συνημμένο το σχετικό έγγραφο της Έκθεσης των Επιθεωρητών)
Από τις προτάσεις των Επιθεωρητών προς την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., προκύπτει ότι δεν έγιναν οι ενέργειες όπως εργαστηριακοί έλεγχοι, εκτίμηση ποσοστών αποκλίσεων των ήδη εκτελεσμένων εργασιών, επανέλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ, πρόσληψη του Συμβούλου Διαχείρισης (Σ.Δ.), ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας, λειτουργικότητα του κατασκευασθέντος τμήματος Πόρτο Χελίου κλπ. Με αποτέλεσμα την απένταξη του έργου τον Απρίλιο του 2011 και την καθυστέρηση της ολοκλήρωσής του μέχρι και σήμερα.                                                                    

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:                                                                                         

α) ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων από το Κρανίδι έως το Πόρτο Χέλι έχει κατασκευασθεί το έτος 2009 (και πρόσφατα ασφαλτοστρώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου) 

β) το εσωτερικό δίκτυο στην ανατολική πλευρά του Πόρτο Χελίου καθώς και τα αντλιοστάσια και φρεάτια έχουν κατασκευασθεί το έτος 2009                                       

γ) ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων από Κοιλάδα έως εργοστάσιο του βιολογικού έχει κατασκευασθεί και ασφαλτοστρωθεί από το 2009, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κ. Καμιζής ψεύδεται ισχυριζόμενος την μη κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού. 

δ)Η ευθύνη για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης  του έργου το έτος 2010, βαρύνει αποκλειστικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου                                                                 

ε)Το έργο απεντάχθηκε τον Απρίλιο του 2011 στην θητεία της νυν Δημοτικής αρχής, με δική της ευθύνη λόγω αμέλειας και αδιαφορίας.                                                           

Οπότε όλοι πλέον καταλαβαίνουν, ότι η προσπάθεια από τους εμπλεκόμενους της Περιφέρειας Πελοποννήσου  για το σταμάτημα του έργου με την μη πληρωμή του εργολάβου είχε σαν αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή όταν τα παραπάνω έργα εκτελέστηκαν μέσα  4 μήνες και αν συνεχίζονταν με τους ίδιους ρυθμούς θα είχε  ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο.           

Οι ευθύνες και τα πολιτικά και άλλα ……. προεκλογικά και μετεκλογικά παιχνίδια έβλαψαν τον τόπο και δεν ωφέλησαν τους Δημότες.  Δημήτρης Σφυρής


Επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας Ερμιονίδας