Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΑΡΑΚΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ 

        Αγαπητοί Δημότες Ερμιονίδας
            Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές  Εκλογές διότι θέλω να συνεισφέρω με τις γνώσεις μου και την επαγγελματική και κοινωνική εμπειρία μου στην υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος της Δημοτικής Συνεργασίας Ερμιονίδας που περιλαμβάνει τους παρακάτω τέσσερις άξονες:
1. Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας της ζωής
2. Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού
3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
4. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου
            Επέλεξα τη Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας διότι αξιολόγησα ότι σ’ αυτήν την παράταξη υπάρχει ικανή ομάδα στελεχών με επικεφαλής τον Δημήτρη Σφυρή, που έχει τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική σε σχέση με τους τεθέντες άξονες δράσης.
               Η ομάδα αυτή θα επιδιώξει μέσω των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών  προγραμμάτων να εξασφαλίσει πιστώσεις για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους δημότες σε θέματα, αλληλεγγύης, πολιτισμού και περιβάλλοντος. Ειδικά για το περιβάλλον θα εφαρμοσθεί το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 14001, το οποίο παρέχει οδηγίες για δραστηριότητες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον, όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό), η διαχείριση των
απορριμμάτων και η κατανάλωση ενέργειας.
               Επίσης θα επιδιώξει τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ώστε να προσελκύσει επενδυτές και να στηρίξει τις προσπάθειες των δημοτών μας για ένταξη σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα, με στόχο την ανάπτυξη της Ερμιονίδας, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
               Σχετικά με τις παρεχόμενες διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου θα εφαρμοσθεί ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο βασισμένο σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών (ISO 9001) με παράλληλη επιμόρφωση του προσωπικού.   
               Έμφαση επίσης θα δοθεί σε δράσεις των οποίων η υλοποίηση θα απαιτήσει ελάχιστο κόστος, ενώ θα συμβάλει τόσο στην προσέλκυση επισκεπτών όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Ενδεικτικά, τέτοιες δράσεις είναι η ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων, η δημιουργία μονοπατιών πεζοπορίας σε περιοχές φυσικού κάλλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κ.α.
            Πιστεύω ότι η υλοποίηση των προαναφερομένων δράσεων θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του δημότη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, που είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα.
Ενδεικτικά σημεία του βιογραφικού μου
            Όσον αφορά τις σπουδές μου και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία∙ είμαι πτυχιούχος Μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master στη Διδακτική των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Surrey της Αγγλίας. Επιπλέον γνώστης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου proficiency.  
            Κατά τη διάρκεια της 35χρονης θητείας μου στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπηρέτησα και ως α) Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών από το 2000 έως το 2011 και ως β) Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου από το 1990 έως το 1994 και από το 2011 έως σήμερα.
            Κατά τη θητεία μου τόσο ως Σχολικός Σύμβουλος όσο και ως Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου δίνοντας έμφαση στις συνεργασίες των ελληνικών σχολείων με ευρωπαϊκά σχολεία και στα προκύπτοντα οφέλη, πέτυχα με τη συνεργασία συναδέλφων εκπαιδευτικών και άλλων φορέων της Εκπ/σης την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ευρύτερες πολιτιστικές επιπτώσεις στην κοινωνία του Δήμου μας. Τα σχολεία συνεργασίας ήταν από την Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία.
            Στο πλαίσιο αυτών των επαφών εντάσσεται και η συνεργασία του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου με το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα (ΗΠΑ) το οποίο χορήγησε, μετά από αίτημά μας, όλη τη βιβλιογραφία τη σχετική με τις ανασκαφές που διενήργησε στο σπήλαιο Φράγχθι και την αρχαία πόλη των Αλιέων. Τα 13 αυτά σπάνια βιβλία κοσμούν σήμερα τη Βιβλιοθήκη του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου και είναι διαθέσιμα για μελέτη και έρευνα.
            Έχω διατελέσει πρόεδρος της Χορωδίας της Ερμιόνης από το 1988 έως το 1992. Είμαι αντιπρόεδρος του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ερμιόνης από την ίδρυσή του (2000) μέχρι σήμερα και ιδρυτικό μέλος του προσφάτως ιδρυθέντος Συλλόγου Φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ερμιόνης.

Γιάννης Δημαράκης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
της Δημοτικής Συνεργασίας Ερμιονίδας με επικεφαλής τον Δημήτρη Σφυρή.