Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Να θυμώμαστε

«Δέκα χρόνια δήμαρχος είναι αρκετά, η εξουσία φθείρει και διαφθείρει»
Γ. Μπουτάρης

Βασίλης Γκάτσος