Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Θέλει μεγάλη προσοχή το θέμα: Απορρίμματα χώρου δεματοποίησης Σταυρού

Πασάς: Εσύ που ξέρεις τα πολλά, κι ο νους σου κατεβάζει, δέκα καντάρια σίδερο, πόσα βελόνια βγάζει;
Καραγκιόζης: Πολυχρονεμένε μου Πασά: Εσύ που ξέρεις τα πολλά, κι ο νους σου κατεβάζει, δέκα καντάρια λάχανο, πόσους ντολμάδες βγάζει;
Πασάς: Μα τον Αλλάχ, δεν ξέρω!
Καραγκιόζης: Άμα δε ξέρεις κοίταξε να μάθεις, γιατί Πασά μου όσους ακριβώς ντολμάδες φτιάξεις με δέκα καντάρια λάχανο τόσα ακριβώς είναι και τα βελόνια που θα φτιάξεις με δέκα καντάρια σίδερο!

Λέμε ότι το όριο ολικού Χρωμίου στο νερό είναι 50μgr/l  = 50 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο νερού = 50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά κυβικό μέτρο νερού = 50 γραμμάρια χρωμίου ανά 1000 κυβικά μέτρα νερού = 50 κιλά χρωμίου ανά 1000000 κυβικά μέτρα νερού. 

Και πού θα βρεθούν στους περίπου 60000 τόνους απορριμμάτων του χώρου δεματοποίησης 50 κιλά χρώμιο; Τόόόόόση ποσότητα χρωμίου έχουν αυτά τα απορρίμματα;

Βρείτε πρώτα από πού προέρχεται όλο αυτό το χρώμιο που διαπιστώνουμε κατά τις χημικές αναλύσεις σε όλες σχεδόν τις γεωτρήσεις του Δήμου στη λεγομένη πεδινή Ερμιονίδα και μετά απαντάτε εύκολα και στο προηγούμενο ερώτημα.

Και να σκεφτείτε ότι το ίδιο ισχύει και για όλα τα βαρέα μέταλλα ........

Β. Γκάτσος

Η καθηγήτρια Anne-Marie di Biasio μιλά στο Ναύπλιο

Φροϋντ, Μάλερ, Βισκόντι: Παραβολές του εφήμερου στο γύρισμα του αιώνα.
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών σας προσκαλεί στην ομιλία της Anne-Marie di Biasio Καθηγήτριας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Παρισιού με θέμα «ΦΡΟΫΝΤ, ΜΑΛΕΡ, ΒΙΣΚΟΝΤΙ: ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ»
Η ομιλία θα γίνει την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016, ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Πινακοθήκης ΤΘΣ.

anagnostis

Ολοκληρώθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Ερμιονίδας.

Δελτίου Τύπου
Κρανίδι 29/2/2016

Φέτος λειτούργησαν επτά (7) εκπαιδευτικά τμήματα στις θεματικές περιοχές: 
  • Εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας για τον Τουρισμό (2 τμήματα),
  • Αγωγή Υγείας και Πρώτων Βοηθειών (2 τμήματα),
  • Πρακτικές Συμβουλές Υγιεινής Διατροφής,
  • Δημιουργία Επιχείρησης,
  • Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησαν 117 άτομα και από αυτά ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους 84 άτομα.

Το ΚΔΒΜ του Δήμου Ερμιονίδας έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Ο Δήμος Ερμιονίδας ευχαριστεί θερμά για την άψογη συνεργασία τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοτικού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ερμιονίδας κ. Στέφανο Πόθο, τον Υπεύθυνο Οργάνωσης κ. Αντώνιο Κυρίτση, τους 5 εκπαιδευτικούς, που δίδαξαν και μετέδωσαν πολύτιμες γνώσεις στους ενήλικες εκπαιδευόμενους και τους Δ/ντές των  σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ Κρανιδίου και Γυμνασίου Κρανιδίου, που φιλοξένησαν το Δημοτικό ΚΔΒΜ.

Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας σταματάει σε πανελλαδικό επίπεδο, στις 29-2-2016, τη λειτουργία των ΚΔΒΜ. Το γεγονός αυτό είναι λυπηρό καθώς τα εκπαιδευτικά  προγράμματα των ΚΔΒΜ απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, προωθούν την προσωπική τους ανάπτυξη, υποστηρίζουν τη βελτίωση της επαγγελματικής τους ζωής, ανοίγουν νέους δρόμους για συνεχή μάθηση, βελτιώνουν το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του πληθυσμού για οικονομική, τεχνολογική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής.

O Υπεύθυνος του Δήμου Ερμιονίδας για το ΚΔΒΜ,
Αντιδήμαρχος Ιωάννης Δημαράκης

ΟΙ ΔΙΑΡΠΑΓΕΣ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ)Η έκκληση στους Υδραίους. (Οι διαρπαγές του Γρίβα, Μέρος δεύτερο). 


Του Δημήτρη Τουτουντζή
 
Οι Κρανιδιώτες, επειδή σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν από τους ανθρώπους τους, ήταν άμεση η απειλή για επίθεση του Γρίβα και μάλιστα με ισχυρή δύναμη, έχοντας κι’ αυτοί εξασφαλίσει την βοήθεια των Σπετσιωτών, έγραψαν ακόμα και στους Υδραίους. Με το γράμμα τους εξιστορούσαν τα γεγονότα κι εζητούσαν την ενίσχυσή τους.. Κι’ επειδή είναι διαφωτιστικό για την εσωτερική κατάσταση, παραθέτουμε τα κυριώτερα σημεία του, γιατί είναι πολύ μεγάλο:
<<…Ο Γρίβας (έγραφαν) γνωστός εις όλους διά τας μέχρι τούδε διαφόρους κακουργίας του, μισητός από όλους τους αληθείς πατριώτας διά τας Αληπασσαλίδικας καταχρήσεις του, επεχειρίσθη εσχάτως ήδη του σκοπού του και εναντίον μας, θέλων να δικαιολογή τας κακουργίας του διά την γνωστή σας ίσως υπόθεσιν του Θερμισίου. Ημείς πολλάκις τον προσεκαλέσαμεν εις κρίσιν διά να θεωρηθώσιν τα μεταξύ μας δίκαια, να παρθή οπίσω το μέρος το οποίον του επάρθη, καθώς λέγει, και να προσδιορισθή επισήμως η ποιότης της νεοφανούς αυτής προσόδου του άλατος. Αυτός όμως, ενώ δεν εισήκουσεν εις τα γραφόμενά μας ποτέ, ενώ κατεφρόνησε τας αλλεπαλλήλους περί τούτου προσκλήσεις της Κυβερνήσεως αθετών κάθε νόμον και δίκαιον, και φύσει κακούργος πλεονέκτης, μας ήρπασε το καλοκαίρι τόσα βόδια έμπροσθεν της Διοικήσεως, μας εφυλάκωσε δυναστικώς μέχρι τούδε τον Ιωάννην Ζέρβαν και άλλους συμπολίτας μας, έβγαλε να πωλήση ως Τούρκος σκλάβον συμπολίτην μας εις την αγοράν του Ναυπλίου, μας καθήρπασε προλαβόντως τόσα καματερά από το Ίρι, απογδύσας και όλους

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ               Κρανίδι, 28 Φεβρουαρίου 2016


Προς:Γραφείο Δημάρχου

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Π. Πελ/σου

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας

Μ.Μ.Ε

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 29ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ενημερώθηκα ότι αύριο Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 συνεδριάζει στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέσα στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν δύο θέματα που αφορούν το Δήμο μας και είναι τα εξής: Θέμα 2ο της Ημερήσιας Διάταξης : H πορεία του έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ Πελ/σου και θέμα 12ο της Ημερήσιας Διάταξης : Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.ΠΕ) στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημόσιου ακινήτου για το ακίνητο στη θέση Βερβερόντα στο Πορτοχέλι Αργολίδας.

Και για τα δύο θέματα αυτά ποιά είναι η θέση του Δήμου Ερμιονίδας, ποιός θα εκφράσει τη γνωμοδότησή μας, τις θέσεις μας επί των συγκεκριμένων θεμάτων; Έχουμε μία μεγάλη, συνειδητή σιωπή που κρύβει μυστικά και ένοχες σκέψεις. Εδώ και πέντε μήνες έχω ζητήσει το θέμα της πώλησης του δημόσιου κτήματος της Βερβερόντας από το ΤΑΙΠΕΔ να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου μας και ο Δήμαρχος σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και

ηχοβιβλία (audiobooks)

Ακούγοντας... βιβλία 
 
Ακούγοντας... βιβλία
Τον τελευταίο καιρό πολλοί προτιμούν στον δρόμο, στο αμάξι, στο τρένο να ακούνε… βιβλία.
Τα γνωστά ως ηχοβιβλία ή ομιλούντα βιβλία (αγγλιστί audiobooks) επανανακαλύφθηκαν και υπάρχουν στο διαδίκτυο σε μεγάλη ποικιλία για δωρεάν κατέβασμα.
Αυτό όμως, δεν είναι κάτι καινούργιο.
Η αξία των ηχοβιβλίων φάνηκε άμεσα στα άτομα με προβλήματα όρασης. Η αρχή είχε γίνει ήδη από το 1958, όταν ιδρύθηκε η βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, με στόχο να βοηθήσει τυφλούς σπουδαστές.
Σήμερα, στη βιβλιοθήκη υπάρχουν 1.689 τίτλοι βιβλίων τόσο επιστημονικών (κυρίως θεωρητικής κατεύθυνσης) όσο και λογοτεχνικών έργων.
Ίσως οι πιο παλιοί να είχαν την τύχη να ακούσουν την αφήγηση του έργου του Α. Τερζάκη «Η πριγκιπέσα Ιζαμπώ» στο ραδιόφωνο,

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Άδεια Αποκατάστασης (;;;;;;)


Του Βασίλη Γκάτσου

Αυτόν τον όρο το διάβασα σε ανάρτηση της ΔΥΝΑΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.

Άδεια αποκατάστασης της χωματερής των Διδύμων, δηλαδή των ολίγων τόνων σκουπιδιών που έριχνε κάπου εκεί το χωριό, ΠΡΙΝ γίνει ο χώρος δεματοποίησης. Επειδή θεωρητικά εκεί έριχναν οικιακά απόβλητα, θεωρητικά και πάλι μπορούν να καλυφθούν με χώμα. Όμως στην πράξη τι γινότανε; Τι έπεφτε εκεί; Η θεωρία ή η πράξη μολύνει; Δεν είναι δίκαιο το αίτημα εξασφάλισης της καθαρότητας του υπόγειου νερού και του εδάφους; Πόσο μάλλον που αυτή η Χωματερή είναι στο χώρο δεματοποίησης. Ποιος μπορεί να βεβαιώσει ότι σήμερα τα απορρίμματα σε αυτόν τον χώρο είναι ακριβώς αυτά που έριξε εκεί το χωριό των Διδύμων και δεν περιέχουν και χύδην απορρίμματα του χώρου δεματοποίησης;
Προφανώς αυτή η παλιά χωματερή των Διδύμων είναι καταγραμμένη επισήμως ως Χωματερή, άρα όσο δεν αποκαθίσταται πέφτει πρόστιμο, γι' αυτό και ενδιαφέρεται Περιφέρεια και Υπουργείο.

'Άρα το υπόλοιπο, αυτό που γνωρίζουμε ως χώρο δεματοποίησης Σταυρού και εναπόθεσης δεμάτων, δεν είναι επισήμως Χωματερή, είναι εγκατάσταση επεξεργασίας, άρα δεν πέφτει πρόστιμο και άστο όπως έχει.
Γι' αυτόν τον χώρο υπάρχει υποχρεωτικά "Μελέτης Αποκατάστασης, Εξυγίανσης, Παρακολούθησης του Χώρου Δεματοποίησης και απόθεσης δεμάτων στον Σταυρό".

AΠΟ ΒΡΑΔΥ ΣΕ ΒΡΑΔΥ...


AΠΟ ΒΡΑΔΥ ΣΕ ΒΡΑΔΥ... ( Φύλλα ημερολογίου)


ΔΕΥΤΕΡΑ

...τι βαρετό βράδυ... πόσο πεσμένο το φεισμπουκ...είναι κι αυτό το μπούκωμα, το συνάχι που έχω, και δεν έχω γεύση...ό,τι κι αν δοκιμάσω... βοήθα με, θεέ μου, μην γίνω επιθετικός...

ΤΡΙΤΗ

Tι ευχάριστο βράδυ! ΄Εφτιαξε πολύ κι η διάθεσή μου. Δεν βήχω τόσο πολύ, η μύτη μου δεν τρέχει όπως χθες.  Προσπερνώ τα δυσάρεστα στην τηλεόραση. Χαζεύω τα δέντρα του δρόμου μας, γυμνές σκοτεινές σιλουέττες. Τα κλάδεψαν πριν λίγες μέρες για να ξαναπετάξουν. Αμέλησα να κλαδέψω κι εγώ κάποιους απ' τον Τοίχο του φεισμπουκ. Λυπάμαι, δεν το σηκώνω το ζόρι που τραβάνε να μού το μεταδίδουν. Από αύριο.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Βλέπω και το απόγευμα της Τετάρτης να βαδίζει προς το βράδυ. Απ' τη βεράντα σηκώνω τα μάτια στον ουρανό. ΄Εχουμε άφθονο ακόμη, ιδίως απ' την μεριά μας, των ταπεινών προσφυγικών μονοκατοικιών, αλλά κι από απέναντι, οι νεότευκτες πολυκατοικίες δεν κατάφεραν εντελώς να τον κρύψουν. '' Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σ' έναν απέραντο καταυλισμό προσφύγων''... - μουρμουρίζει η τηλεόραση. Σε λίγο το γκρι, η συννεφιά που απ' το πρωί καλά κρατεί, θα γίνει μαύρο. Σβύνω τη γόπα μου στο κάγκελο του μπαλκονιού, βάζοντας στόχο να πέσει στο μικρό δοχείο απορριμάτων του στύλου της ΔΕΗ, αλλά πέφτει στο δρόμο. Μην ρυπαίνετε... Με περιμένει γαλοπούλα σούπα αυγοκομένη, για βράδυ και αλατοπιπερωμένο κρέας... Η σιωπή... Και τα παλιά ξεχασμένα μυθιστορήματα της δεκαετίας του ' 60 που ξετρύπωσα απ' τα ράφια μου...

ΠΕΜΠΤΗ

Νύχτωσε. Σκεπάσαμε τα παράθυρα με τις κουρτίνες. Ψυχή στο δρόμο. Πούναι εκείνες οι άλλες βραδυές που ακουγόντουσαν οι περαστικοί να πηγαίνουν στις ταβέρνες, γελώντας, κουβεντιάζοντας- θυμήθηκε η μητέρα μου. ΄Ολοι στα σπίτια τους είναι. Μέσα και βήχουν.


ΤΑΚΗΣ ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ


«Οι καιροί αλλάζουν, αλλά ο Σαίξπηρ μένει»

29/2 
«Οι καιροί αλλάζουν,
αλλά ο Σαίξπηρ μένει»

Ομιλητής
Gregory Thompson,
θεατρικός σκηνοθέτης
και συνεργάτης του University College of London

Σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Shakespeare Lives

Στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφρασηΔευτέρα 29 Φεβρουαρίου
Ώρα έναρξης: 19:00

Ελεύθερη είσοδος μόνο
με δελτία προτεραιότητας. 
Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 5:30 μ.μ.
Με αφορμή τη συμπλήρωση, φέτος, 400 χρόνων από τον θάνατο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (1564  - 1616), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις για το Έτος Σαίξπηρ, φιλοξενώντας στους χώρους του παραστάσεις (Globe Theatre, Άμλετ, 27/2), μεταδόσεις (National Theatre Live, Όπως σας αρέσει, 29/2) και διαλέξεις στο πλαίσιο του Megaron Plus,  αφιερωμένες στον σπουδαίο άγγλο δραματουργό και ποιητή, όπως η ομιλία του Gregory Thompson [Γκρέγκορυ Τόμσον]. Ο φημισμένος σκηνοθέτης και συνεργάτης του University College of London θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου στις 7:00 το βράδυ τη διάλεξη «Οι καιροί αλλάζουν, αλλά ο Σαίξπηρ μένει» (στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση), η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του προγράμματος Shakespeare Lives.

O Σαίξπηρ συνεχίζει να επιβιώνει ώς τις μέρες μας…

Στο Μουσείο Μπενάκη η Μαρίνα Αμπράμοβιτς

kathimerini
Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, ο Οργανισμός ΝΕΟΝ εκτός από τα πλούσια πεπραγμένα του μπορεί να καυχηθεί και για κάτι ακόμα: τη συνέπεια στον στόχο που προέταξε ο ιδρυτής του. Ο συλλέκτης Δημήτρης Δασκαλόπουλος έθεσε ως προτεραιότητα να φέρει τον σύγχρονο πολιτισμό στο επίκεντρο της καθημερινότητας με επιλεγμένες δράσεις, σε μια χώρα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Εστιάζοντας πάντα στην ίδια την πόλη, σε γειτονιές αλλά και στην περιφέρεια, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και καλλιτέχνες.

Το 2016 συνεχίζει με σθένος την προσπάθειά του, φέρνοντας μάλιστα και καλά νέα, σε μια χρονιά κατά την οποία τα μουσεία δεν έχουν να παρουσιάσουν έντονη εκθεσιακή δραστηριότητα. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες Ο ΝΕΟΝ για τους επόμενους μήνες, το πιο εντυπωσιακό γεγονός είναι η σύμπραξή του με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς και το ίδρυμά της (ΜΑΙ). Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες, ξέρουμε όμως το περίγραμμα: πρόκειται για ένα πρόγραμμα, διάρκειας έξι εβδομάδων, που θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς από τις 10

Κυριακή των Ασώτων

Γ.Φ.

Αποκατάσταση Μαϊμού προσπαθεί να κάνει η Περιφέρεια με την μέθοδο του κουκουλώματος

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου  διαπιστώθηκε από μέλη της Δυνατής Ερμιονίδος Διδύμων, χωματουργικές εργασίες στο χώρο του δεματοποιητή  στο Σταυρό Διδύμων  και συγκεκριμένα στην παλιά χωματερή .
Αμέσως επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο του χωριού μας και του αναφέραμε το γεγονός .
Εκείνος με τη σειρά του μας εξήγησε ότι και αυτός πριν από λίγη ώρα το είχε αντιληφθεί  και είχε πάει στο χώρο για αυτοψία και του είπαν οι χειριστές των μηχανημάτων ότι έχουν άδεια αποκατάστασης αλλά ο μηχανικός του έργου την είχε σε ηλεκτρονική μορφή και δεν μπορούσε να του την δώσει .
Επίσης  ο Δήμαρχος δεν απαντούσε στα τηλέφωνα του Προέδρου .
Συγκαλέστηκε  έκτακτο τοπικό συμβούλιο για την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου  στις 11 πμ .
Στο συμβούλιο πάρθηκε ομόφωνη απόφαση να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσουν οι εργασίες και να έρθει ο υπεύθυνος μελετητής να μας αναλύσει την μελέτη που έχει κάνει και τον τρόπο κατασκευής του έργου. 
Μετά το πέρας του συμβουλίου, μέλη της Δυνατής Ερμιονίδος Διδύμων έκαναν επιτόπια αυτοψία. 
Από τη  συζήτηση που κάναμε με τους χειριστές , μας ανέλυσαν

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΔΙΑΡΠΑΓΕΣ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΊΔΙ.Του Δημήτρη Τουτουντζή
Βρισκόμαστε στο 1827, μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη, την καταστροφή που ακολούθησε και την υποταγή της Ρούμελης ποτέ δεν είχε βρεθεί σε τέτοιαν κατάσταση η υλική δύναμη της Ελλάδας όσο μετά την απώλεια της Αττικής. Η επανάσταση, είχε περιοριστεί τώρα μόνο στην Πελοπόννησο. Τα μόνα ισχυρά κάστρα που δεν είχαν καταλάβει οι Τούρκοι, Ακροκόρινθος και Παλαμήδι τα κατείχαν οι Ρουμελιώτες και η μοναδική απασχόλησή τους ήταν να πολεμάνε μεταξύ τους, να βασανίζουν και να ληστεύουν τον κόσμο. Ο άλλος Μωριάς, ήταν στη διάκριση του Ιμπραήμ , που γυρίζοντας από το Μεσολόγγι, ξανάρχισε τις καταστροφικές του περιοδείες. Η αφόρητη αυτή κατάσταση, προκάλεσε μεγάλη σύγχυση και πανικό και μια φοβερή αβεβαιότητα για την τύχη που περίμενε τη χώρα.
    Την απελπιστική αυτή κατάσταση, επωφελήθηκε ο Ιμπραήμ και αποφάσισε να αλλάξει τακτική και με ήπια μέσα, με υπόσχεση για πεντάχρονη φορολογική απαλλαγή και να τους δώσει βόδια και άλογα και άλλα ωφελήματα, κατάφερε να παρασύρει στις ΒΔ επαρχίες του Μωριά, τους Αλβανόφωνους οπλαρχηγούς των κοτζαμπάσηδων με τους ακολούθους τους, καθώς και άλλους, που είχαν χάσει το θάρρος τους, να προσκυνήσουν τους Τούρκους. Ο κίνδυνος από αυτό το μίασμα, ήταν πολύ μεγάλος και μόνον ο Κολοκοτρώνης κατάλαβε τη σημασία του. Έγραψε στους οπλαρχηγούς και Δημογέροντες της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας από το Άργος όπου διέμενε, στις 5.6.1827 << ο εφετεινός κίνδυνος είναι δεινότερος από κάθε άλλον.>> Αναγνωρισμένος από τον

Μια εικόνα χίλιες λέξεις!
Γ.Φ.

Παλιό αλλά επίκαιρο.

Τι είναι η Μελέτη Αποκατάστασης και τι η υλοποίησή της;

Του Βασίλη Γκάτσου
 
Για παράδειγμα θα πάρουμε τον ΧΑΔΑ του Κροθιού, ο οποίος είναι ανενεργός, ήτοι παρατημένος ως έχει. Φυσικά πρέπει να έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Μελέτη Αποκατάστασης, Εξυγίανσης, Παρακολούθησης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, λαμβάνονται πολλά δείγματα σε διαφορετικά βάθη από τον σωρό των απορριμμάτων ως έχουν σήμερα και στέλνονται για ανάλυση. Δυστυχώς, τα χώματα που έχουν κατά καιρούς εναποτεθεί μαζί με τα απορρίμματα, χαρακτηρίζονται ως απορρίμματα και αποκαΐδια, δηλαδή μπαίνουν στον λογαριασμό.

Από τις αναλύσεις και δοκιμές των δειγμάτων αποφασίζονται οι επόμενες ενέργειες αφού εγκριθούν από την Περιφέρεια.
Αν οι αναλύσεις και δοκιμές χαρακτηρίσουν αυτό το υλικό ως επικίνδυνο απόβλητο (μη ξεχνάμε ποτέ τι πετούσαμε εκεί μαζί με τα αστικά απορρίμματα), η επόμενη ενέργεια είναι να φύγουν από κει ως επικίνδυνα απόβλητα για το εξωτερικό με 3000 περίπου ευρώ ο τόνος! Και αυτό, γιατί η χώρα μας ΔΕΝ έχει φτιάξει κανένα χώρο ΧΥΤΕΑ δηλαδή υγειονομικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων, για να μας πάει γύρω στα 500 ευρώ ο τόνος. Αν

3ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2016

Δελτίο τύπου
 
Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου Ναυπλίου, κ. Δημήτρης Κωστούρος και ο Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος  του Πανεπιστημίου Harvard, κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 3ου Μαραθωνίου Ναυπλίου, σας προσκαλoύν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, ο Δήμος Ναυπλιέων και ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Τουρισμού (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.), την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην πλατεία Φιλελλήνων.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Αποκατάσταση (;) της χωματερής και στο Κρόθι ΕρμιόνηςΚαι την πρώην χωματερή Ερμιόνης, στη θέση Κρόθι, έχει σκεπάσει με τόνους χώμα  η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο αποκατάστασης των ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Διακρίνονται άπειρες πλαστικές σακούλες ανακατεμένες με το  χώμα.
Οι προδιαγραφές για  σωστή αποκατάσταση και αν αυτές  εφαρμόσθηκαν ,  είναι αρμοδιότητα  του Δήμου Ερμιονίδος να τις ελέγξει .
Αν πρόκειται κι εδώ για κουκούλωμα, για απαλλαγή απο πρόστιμα , θα πρέπει να μας ενημερώσει και να πάρει θέση.


Πρ.Ε.Π.Ερμιόνης

ΝΕΔΥΠΕΡ:ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΥΜΑ


Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 
ΠΡΟΣ
κ. Δημαράκη Αριστείδη
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας
Κοινοποίηση:
κ. Σφυρή  Δημήτρη
Δήμαρχο Ερμιονίδας
Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων:
Γεωργόπουλο Ιωάννη,
Λάμπρου Αναστάσιο,
Λυμπερόπουλο Κων/νο
ΘΕΜΑ:  Αίτημα για σύγκλιση έκτακτου ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και μετά το

Η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Διδύμων για τις εργασίες αποκατάστασης της χωματερής

villadidimo 

Δίδυμα  26  Φεβρουαρίου  2016
Αρ.πρωτ.  60/26/2/2016
Προς.  ΔΗΜΟ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ
Θέμα.  Απόφαση  Τοπ.  Συμβούλιου.
Σήμερα 26  Φεβρουαρίου του έτους 2016 και  ώρα  11 π. μ. μετά από πρόσκληση του πρόεδρου της Τοπ. Κοινότητας Δίδυμων εκκλήθηκαν οι σύμβουλοι του Τοπ. Συμβούλιου Σερέτης Παναγιώτης και Βογκλης Γεώργιος σε  έκτακτο Τοπ. συμβούλιο  με θέμα  τις εργασίες αποκατάστασης της  χωματερής  στο Σταυρό Δίδυμων. Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  κρατηθήκαν από  τον  πρόεδρο  της Τοπ.  Κοινότητας  Δίδυμων.

Παρόντες  ήταν ο Σπανός  Κων/νος  και ο  Βόγκλης  Γεώργιος.
Απουσίαζε  ο  σύμβουλος  Σερέτης  Παναγιώτης γιατί είχε ο  πατέρας  του  σοβαρό  πρόβλημα  υγείας.
Στην  συνεδρίαση  παρευρέθησαν  και  πολλοί  κάτοικοι του  χωριού μας.
Ακολούθησε συζήτηση  μετά  την  εισήγηση  του  πρόεδρου.
Τον  λόγο  πήραν  και  αρκετοί  κάτοικοι όπως  Θεοδοσίου
Νικόλαος,  Αντουλινάκης  Σπύρος, Μπροδήμας  Αντώνης και Οικονομολόγους  Απόστολος.
Όλοι  ήταν  σύμφωνοι  με  την εισήγηση  του  πρόεδρου
Έτσι  αποφασίσαμε:
  1. Να  σταματήσουν  άμεσα  δηλαδή  σήμερα  οι  οποίες Εργασίες  εκτελούνται  στην  χωματερή  στο  Σταυρό  Διδύμων.
  2. Να  γίνουν  οι  μετρήσεις  οι  οποίες  αναφέρονται  στην  Προγραμματική  Σύμβαση του  Δήμου  Ερμιονίδος  με το Ι.Γ.Μ.Ε.  για  να  γνωρίζουμε τι  τρώμε,  τι  πίνουμε  και  τι αναπνέουμε.
  3. Να  ενημερωθούν  οι  Διδυμιώτες  από  αυτούς  που  συνέταξαν  την  μελέτη  αποκατάστασης  της  συγκεκριμένης χωματερής  για  να  ξέρουν  εάν  πρόκειται  για  θάψιμο-κουκούλωμα  η  αποκατάσταση.
  4. Να  μας  ενημερώσουν  επίσης  γιατί  στην  μελέτη  δεν  συμπεριλαμβάνονται  οι  υπόλοιπες  χωματερές  που  υπάρχουν γύρω  σε  ένα  χιλιόμετρο ακτίνα  από  την  προς δήθεν  αποκατάσταση  χωματερή.
Αφού  συντάχτηκε  και  αναγνώστηκε  το  παρών  υπογράφτηκε  ως  ακολούθως.
Σπανός  Κων/νος
Βογκλης  Γεώργιος

εξαγωγές

Στα περισσότερο εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας το 2015 αναφέρεται ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.
Τι εξάγει η Ελλάδα;

Τι εξάγει η Ελλάδα;

Τα 20 πιο εξαγώγιμα προϊόντα το 2015:
Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται τα ορυκτέλαια πετρελαίου, τα φάρμακα και το αλουμίνιο ενώ ακολουθεί το λάδι το οποίο έχει ανεβεί αρκετές θέσεις από πέρυσι.
Ανοδική τάση εμφανίζει και η κατηγορία «smart phones ή μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών» που βρίσκονται στην 8η θέση.
Το 2015 οι εξαγωγές σημείωσαν πτωτική πορεία εμφανίζοντας μείωση 5,1% με αιτία κυρίως τα πετρελαιοειδή, καθώς αν εξαιρεθούν αυτά που υπόκεινται την παγκόσμια πτώση στις τιμές, υπάρχει αύξηση της τάξης του 7,8%.
Μείωση κατά 9,8% καταγράφηκε και στις εισαγωγές ενώ οι εισαγωγές από την Ε.Ε. ήταν μειωμένες κατά 1,7%, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 3,6% από τις χώρες της ευρωζώνης.
Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν μεγάλη μείωση της τάξης του -17,8%.
   
 
Έλλη Βασιλάκη

Ατθίδα

 
Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας τη σκέψη
σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει.
'Ηρθες, καλά που έκανες, που τόσο σε ζητούσα
δρόσισες την ψυχούλα μου, που έκαιγε ο πόθος.
Από το γάλα πιο λευκή
απ' το νερό πιο δροσερή
κι από το πέπλο το λεπτό, πιο απαλή.
Από το ρόδο πιο αγνή
απ' το χρυσάφι πιο ακριβή
κι από τη λύρα πιο γλυκιά, πιο μουσική...


Σαπφώ
μετάφραση Οδυσσέα Ελύτη
 
Έλλη Βασιλάκη


ΣΕΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Α.Α. καταγγέλλει την απαράδεκτη και αυταρχική συμπεριφορά του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Αναστάσιου Χειβιδόπουλου. Ο αντιδημοκρατικός δρόμος που επέλεξε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας να ακολουθήσει, έχει ως μοναδικό στόχο τον εκφοβισμό, την τρομοκράτηση και την εξόντωση όσων «ενοχλητικών» εργαζομένων τολμούν να διαφωνήσουν ή να κρίνουν τις ενέργειές του.
Η δημόσια προσπάθεια του να εκφοβίσει την Πρόεδρο του Σωματείου μας και όποιον άλλον ήθελε τολμήσει, αποδεικνύει περίτρανα τον αλαζονικό του χαρακτήρα και τις συμπεριφορές του στυλ «θα λες ότι θέλω εγώ ειδεμή θα σε φτιάξω».
Προφανώς στήνεται από τη πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας στοχευμένη εργολαβία, με ξεκάθαρη προσπάθεια να περιθωριοποιήσει και να εξοντώσει εργαζόμενους που πιθανόν να τόλμησαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από τις πολιτικές του επιλογές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Α.Α., καλεί τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας να σταματήσει τον αντιδημοκρατικό κατήφορο που ακολουθεί, διαφορετικά τέτοιες συμπεριφορές και πρωτοβουλίες δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες.
Εκφράζει παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή του στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας και την καλεί να μη σκύψει το κεφάλι. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ξέρουν και μπορούν να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους. Αυτό θα γίνει και τώρα. Κανένας δεν θα μείνει μόνος του.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α. Αργολίδας
Η Πρόεδρος
Χρυσούλα Κατσιώνη

ΠΡΩΣΥΝΑΤ: Συνάντηση (συναντήσεις) συλλογικοτήτων για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων

Σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, όπως και το 2014, παίρνει την πρωτοβουλία κάποιων συναντήσεων 
συλλογικοτήτων, με σκοπό την παραπέρα εμβάθυνση, τόσο στα ζητήματα των πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων, όσο και στα ζητήματα του προσανατολισμού και των δράσεων 
των κινημάτων. 

Συνδυάζεται με τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη συγκρότηση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ και  με την ανάγκη για μια αποτίμηση της δράσης της και για επανακαθορισμό του ρόλου της.

Η πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να διευρυνθεί με τη συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων, που ενδιαφέρονται γι αυτήν. Επισυνάπτουμε ένα σύντομο σχέδιο με τις πρώτες μας σκέψεις 
και για το περιεχόμενο και για τον τρόπο οργάνωσης των συναντήσεων.

Περιμένουμε τις δικές σας διαθεσιμότητες και προτάσεις, στην ηλ. διεύθυνση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ:
prosynat@gmail.com


Σκοπός